" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

1

วันที่ 22 กันยายน 2564 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

 มอบหมายให้ นายธรธรรม์ ชินโกมุท รองนายกเทศมนตรี จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสงบ (เทศกิจ) อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยด้านการจราจร จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยยานพาหนะให้มีช่องทางเดินรถเข้า-ออก แก้ไขปัญหารถติดในช่วงเวลาที่มีการจราจรคับคั่ง

โดยช่วงเช้า ดูแลความปลอดภัยและอำนวยการจราจรบริเวณ ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) , ตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดน้อย) , ถนนบูรพาในช่วงหน้า ตลาดใหม่บ้านดู่
ช่วงกลางวัน อำนวยการจราจรบริเวณ ถนนสุริยาตร์ ช่วงหลังโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ช่วงเย็น อำนวยการจราจร และความปลอดภัยบริเวณรอบ ตลาดสดเทสบาล 5 , อำนวยการจราจรและแนะนำประชาชนห้ามจอดรถ ซ้อนคัน ถนนราชบุตร , ถนนเขื่อนธานี ช่วงโต้รุ่งราชบุตร
ทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนในการใช้รถใช้ถนน

2

3

4

5

6

7

Pr.จันทนิภา/กราฟิก.สยามกมล
Cr.ภาพ/เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสงบ (เทศกิจ)
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร