" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

1

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 โรงครัวพระราชทาน เทศบาลนครอุบลราชธานี นำโดย นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ประกอบอาหารจัดทำกล่อง เพื่อส่งมอบข้าวกล่องให้กับประชาชน ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว
ทั้งนี้  ขอขอบพระคุณ คุณสรวีย์ ฤทธิชัย,คุณออริตาร์ แสนทวีสุข ตัวแทนจาก สามชัยกรุ๊ป ร่วมบริจาคเงินเพื่อนำไปซื้ออาหารสด และเครื่องปรุง จำนวน 10,000 บาท และ บริษัท อลิอันส์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ สมาคมผู้ขับขี่รถจักยานยนต์ขนาดใหญ่อุบล ร่วมกันบริจาค ข้าว 400 กล่อง,น้ำดื่ม 400 ขวด,หน้ากากอนามัย 500 ชิ้น,เเอลกอฮอล์ 20 ลิตร เพื่อส่งมอบต่อให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

2

3

4

 แจ้งเหตุสาธารณภัย 199 หรือ 045-245500
ด้วยความห่วงใยจาก  เทศบาลนครอุบลราชธานี
#บรรเทาทุกข์น้ำท่วมนครอุบลไม่ทิ้งกัน
#เทศบาลนครอุบลยุคใหม่
#นายกพิศทยาไชยสงคราม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร