" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja
1 resize
วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ มูลสาร รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ และพิจารณาเสนอแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาล และหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ
2 resize
3 resize
4 resize
5 resize
6 resize
7 resize
8 resize
9 resize
10 resize
11 resize
12 resize
13 resize
14 resize
15 resize
16 resize
17 resize
18 resize
19 resize
20 resize
 

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

Application (แอพพลิเคชั่น)

  • cctv
  • fondue 2021
  • คำร้องทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png4.png7.png6.png4.png8.png8.png
วันนี้677
เมื่อวานนี้601
อาทิตย์นี้677
เดือนนี้27624
รวม476488

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

2
ท่าน

ศูนย์บริการเทศบาลนครอุบลราชธานี : EXCELLENCE SERVICE CENTER
แบบฟอร์มออนไลน์

 

 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
สำนักช่าง สำนักคลัง  กองสาธารณสุขฯ
 
กองสวัสดิการสังคม หน่วยตรวจสอบภายใน  
แบบประเมินความเสี่ยงหน่วยตรวจสอบภายใน