" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

1

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี ที่ผ่านการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในตัวชี้วัด 44 ด้านผ่าน Thai STOP Covid plus ในการนี้มี นายวิรุจ วิชัยบุญ , นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ , นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว ,นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราธานี ร่วมลงพื้นที่ ตรวจประเมินความพร้อม การเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 นี้ ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนภายใต้ภาวการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด–19 ในรูปแบบ 5 รูปแบบ คือ

  • On site : เรียนที่โรงเรียน
  • On air : เรียนโดย DLTV ผ่านดาวเทียม KU Ban
  • On line : เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต
  • On demand : เรียนผ่านแอปพลิเคชัน
  • On hand : เรียนที่บ้านโดยหนังสือเรียน/แบบฝึกหัด
ซึ่งแต่ละโรงเรียนได้เลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียน และนักเรียนในโรงเรียนของตน และคาดว่าหากสถานการณ์โควิด – 19 มีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นจะสามารถเปิดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบได้ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ซึ่งขณะนี้ทางโรงเรียนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้จัดตรียมมาตรการดูแลสุขลักษณะ และความสะอาดในสถานศึกษา โดยการมีจุดคัดกรองวัดไข้ และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา จัดจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ จัดระยะห่าง ทำความสะอาดห้องเรียน,พื้นผิวสัมผัสร่วม เปิดหน้าต่างประตู ระบายอากาศ ไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มจำนวนมาก การเหลื่อมเวลา การลดเวลาทำกิจกรรม
สำหรับสถานศึกษาที่จะเปิดการเรียนการสอนทุกแห่งจะต้องผ่านการประเมินใน Thai STOP Covid plus และต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานีจึงจะเริ่มเปิดการเรียนการสอนได้
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9101112131415161718192021222324252627282930 31
 32
 33
 34
 35
3637383940414243444546474849505152535455565758596061 62
 
ภาพ.ภูวรรณ/กิตติยา/ศุจินทรา/ณัทนิษฐ์/อิศร/ชนุวิทก์
Pr.กิตติยา
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
 

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

Application (แอพพลิเคชั่น)

  • cctv
  • fondue 2021
  • คำร้องทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png4.png7.png9.png2.png4.png5.png
วันนี้470
เมื่อวานนี้927
อาทิตย์นี้3434
เดือนนี้470
รวม479245

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

6
ท่าน

ศูนย์บริการเทศบาลนครอุบลราชธานี : EXCELLENCE SERVICE CENTER
แบบฟอร์มออนไลน์

 

 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
สำนักช่าง สำนักคลัง  กองสาธารณสุขฯ
 
กองสวัสดิการสังคม หน่วยตรวจสอบภายใน  
แบบประเมินความเสี่ยงหน่วยตรวจสอบภายใน