" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja
1
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตามประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง จึงมีมาตราการห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 200 คน
เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อไวรัส Covid - 19
#สวมหน้ากากอนามัย #ล้างมือบ่อยๆ #เว้นระยะห่าง #งดเดินออกนอกพื้นที่(หากไม่จำเป็น
 
Pr.กิตติยา/Banner.วิภารัตน์
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร