" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

สรุประดับน้ำสูงสุดในแต่ละปี (2545-2562)
อ้างอิงจากจุดตรวจวัดระดับน้ำเชิงสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี

ปี วัน / เดือน ระดับน้ำสูงสุด (เมตร)
2545 1 ตุลาคม 10.78 เมตร
2546 27 กันยายน 7.75 เมตร
2547 23 สิงหาคม 8.20 เมตร
2548 28 กันยายน 6.36 เมตร
2549 20 ตุลาคม 8.07 เมตร
2550 21 ตุลาคม 7.80 เมตร
2551 13 ตุลาคม 7.46 เมตร
2552 10 ตุลาคม 7.70 เมตร
2553 26 ตุลาคม 7.15 เมตร
2554 30 ตุลาคม 9.60 เมตร
2555 21 กันยายน 4.95 เมตร
2556 3 ตุลาคา 9.00 เมตร
2557 5 สิงหาคม 7.15 เมตร
2558 26 ตุลาคม 5.00 เมตร
2559 9 ตุลาคม 6.94 เมตร
 2560  2 กันยายน  7.90 เมตร
 2561 16 กันยายน 5.40 เมตร
 2562 13 กันยายน 10.95 เมตร
2563  5 พฤศจิกายน  6.11 เมตร

ระดับน้ำสูงสุด   ปี   2562
วัดเมื่อวันที่   13 กันายน 2562    อยู่ที่   10.95 เมตร