" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

ประกาศเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง ค่านิยมเทศบาลนคนรอุบลราชธานี

            IMG 8819         

              ด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565 ได้กำหนดให้หน่วยงานได้แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการที่จะให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ดังนั้น  นางสาวพิศทยา   ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี จึงได้มอบหมายให้ นายอาทิตย์  คูณผล  รองนายกเทศมนตรี  ได้ดำเนินการประกาศ เรื่อง ค่านิยมเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ ซึ่งได้มีการประกาศในการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

1459103

1459098

1459084

1459085

 

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

Application (แอพพลิเคชั่น)

  • cctv
  • fondue 2021
  • คำร้องทั่วไป

Newss

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png6.png4.png1.png8.png1.png1.png
วันนี้956
เมื่อวานนี้1388
อาทิตย์นี้3855
เดือนนี้40408
รวม641811

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

1
ท่าน

ศูนย์บริการเทศบาลนครอุบลราชธานี : EXCELLENCE SERVICE CENTER
แบบฟอร์มออนไลน์

 

สำนักช่าง สำนักคลัง  กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม หน่วยตรวจสอบภายใน   กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ