" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

ประจำปี 2564

 ประจำเดือน  ขออนุญาต ขออนุญาต ขออนุญาต รับคำร้อง ค่าเปรียบเทียบปรับ
ใช้เครื่องขยายเเสียง ติดตั้งป้ายโฆษณา ดูกล้องวงจรปิด CCTV ร้องทุกข์  
 มกราคม          
 กุมภาพันธ์          
 มีนาคม          
 เมษายน          
 พฤษภาคม 1 8 14 8  
 มิถุนายน 2 3 21 15  
 กรกฏาคม  1  2  23  5 2
 สิงหาคม  12  

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร