" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

ระเบียบวาระการประชุมคณะบริหารท้องถิ่น  และหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ประจำปี 2564
ครั้งที่  5/2564
วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00น.
ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
---------------------------

วาระที่ 1
เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
   
 • แนะนำผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน
วาระที่ 2
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล
   
วาระที่ 3
เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
   

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 • สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • รายงานการติดตามโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สำนักการศึกษา

 • การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (เพิ่มเติม) ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม  - 3 กันยายน 2564 และเปิดเรียนวันที่ 6 กันยายน 2564
 • แสดงความยินดีโรงเรียนในสังกัดผ่านการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร)
  โรงเรียนที่ผ่านการประเมินสถานศึกษาศึกษาพอเพียง (โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ,โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง)

สำนักปลัดเทศบาล

 • รายงานผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเทศบาลนครอุบลราชธานี
  ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 25 กรกฏาคม 2564
วาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
   
 •  กำหนดแนวปฏิบัติในการเกษียณหนังสือราชการ
วาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
     

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

Application (แอพพลิเคชั่น)

 • cctv
 • fondue 2021
 • คำร้องทั่วไป
 • TAX
 • SERVICE IT

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png1.png6.png2.png9.png5.png3.png
วันนี้425
เมื่อวานนี้836
อาทิตย์นี้4374
เดือนนี้14153
รวม162953

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

1
ท่าน