กิจกรรมทั้งหมด

หน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมแสดงความยินดีกับ

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี และได้เดินพบปะกับพนักงานทุกสำนัก/กอง

วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔

263408

94359

S 33144844

235873

รดน้ำขอพรผู้บริหารเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๔

295862

สงกรานต 2564 210416 0

สงกรานต 2564 210416 2

สงกรานต 2564 210416 1

สงกรานต 2564 210416

ประชุมการปิดการตรวจประเด็นการปฏิบัติงานด้านสารบรรณและธุรการ

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

167701

167706

167702

167703

167704

ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ทุ่งศรีเมือง

158224

158225

158226

158227

158228

158229

 

การจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

107398

107399

107400

107401

107402

107404

107405

107406

107408

107409

107411

107410