กิจกรรมทั้งหมด

"Big Cleaning Day ตามโครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข"

จ.อุบลราชธานี   ณ วัดมณีวนาราม

       

         18

 2

3

4

5

6

8

10

17

18

23

20

23

15

                                                 19

 

 

     "Big Cleaning Day ตามโครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข"   จ.อุบลราชธานี   ณ วัดมณีวนาราม

 วัน พฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2561

 

 

โครงการอบรมบุคลากรเทศบาลนครอุบล"เรื่องกฎหมายและระเบียบในการปฎิบัติหน้าที่ราชการแก่พนักงานเทศบาล "

 

9

1

2

3

4

6

10

8

11

1

 

     โครงการอบรมบุคลากรเทศบาลนครอุบล"เรื่องกฎหมายและระเบียบในการปฎิบัติหน้าที่ราชการแก่พนักงานเทศบาล "

วัน พุ ธ ที่ 9 พฤษภาคม พ. ศ.2561   ณ รร.เทศบาล 3 สามัคคี

 

 

 

โครงการ "ส่งเสริมการออกกำลัง ชยับกายสบายชีวี "

1

2

3

4

5

6

7

8

16

15

13

18

 

โครงการ "ส่งเสริมการออกกำลัง ชยับกายสบายชีวี "

วัน พฤหัสบดี  ที่ 17 พฤษภาคม  พ. ศ.2561

 

 

พิธีเปิด"งาน Night Museum เยี่ยมเมืองเก่าเล่าเมืองอุบล"

8

7

8

3

4

13

15

26

2

1

6

28

23

10

11

16

18

20

22

25

 

พิธีเปิด"งาน Night Museum เยี่ยมเมืองเก่าเล่าเมืองอุบล"

 

 

2020 © Engineer. All Rights Reserved.