IMAGE ทำลายเอกสาร ปี ๒๕๖๔
Thursday, 29 July 2021

 

Read More...

IMAGE ร่วมแสดงความยินดี
Thursday, 10 June 2021

นายอัมพล ทองพุ... Read More...

ข่าวประชาสัมพันธ์
Friday, 16 March 2018

ข่าวประชาสัมพันธ์

https://youtu.be/eGuqqTO-5Y8

Read More...

โครงการถนนเด็กเดิน ตอน "ตามฮอยฮีตอีสาน ปั้นข้าวจี่ สามัคคีเด็กอุบล"

โครงการถนนเดกเดน ๑๘๐๑๑๕ 0002

โครงการถนนเดกเดน ๑๘๐๑๑๕ 0016

โครงการถนนเดกเดน ๑๘๐๑๑๕ 0003

โครงการถนนเดกเดน ๑๘๐๑๑๕ 0007

โครงการถนนเดกเดน ๑๘๐๑๑๕ 0006   โครงการถนนเดกเดน ๑๘๐๑๑๕ 0010      โครงการถนนเดกเดน ๑๘๐๑๑๕ 0011

โครงการถนนเดกเดน ๑๘๐๑๑๕ 0001

   โครงการถนนเดกเดน ๑๘๐๑๑๕ 0017

โครงการถนนเดกเดน ๑๘๐๑๑๕ 0009

 

โครงการถนนเดกเดน ๑๘๐๑๑๕ 0005   

 

โครงการถนนเดกเดน ๑๘๐๑๑๕ 0020

                        โครงการถนนเดกเดน ๑๘๐๑๑๕ 0021  โครงการถนนเดกเดน ๑๘๐๑๑๕ 0018

                              โครงการถนนเดกเดน ๑๘๐๑๑๕ 0023    โครงการถนนเดกเดน ๑๘๐๑๑๕ 0022

โครงการถนนเดกเดน ๑๘๐๑๑๕ 0017

 

 

วันเสาร์ ที่ 30 ธันวาคม 2560

โครงการถนนเด็กเดิน ครั้งที่1 ตอน"ตามฮอยฮีตอีสาน ปั้นข้าวจี่ สามัคคีเด้กอุบล" (ถนนข้างจี่)

ณ บริเวณสวยสาธารณะทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี