IMAGE ทำลายเอกสาร ปี ๒๕๖๔
Thursday, 29 July 2021

 

Read More...

IMAGE ร่วมแสดงความยินดี
Thursday, 10 June 2021

นายอัมพล ทองพุ... Read More...

ข่าวประชาสัมพันธ์
Friday, 16 March 2018

ข่าวประชาสัมพันธ์

https://youtu.be/eGuqqTO-5Y8

Read More...

"่ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหมของ หน่่วยตรวจสอบภายใน"

รวมแสดงความยนด ๑๘๐๑๑๕ 0003

รวมแสดงความยนด ๑๘๐๑๑๕ 0002

รวมแสดงความยนด ๑๘๐๑๑๕ 0004

รวมแสดงความยนด ๑๘๐๑๑๕ 0001

รวมแสดงความยนด ๑๘๐๑๑๕ 0005

 

วันศุกร์ ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑

ณ เทศบาลนครอุบลราฃธานี จังหวันอุบลราชธานี