"ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561"

"่ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหมของ หน่่วยตรวจสอบภายใน"

รวมแสดงความยนด ๑๘๐๑๑๕ 0003

รวมแสดงความยนด ๑๘๐๑๑๕ 0002

รวมแสดงความยนด ๑๘๐๑๑๕ 0004

รวมแสดงความยนด ๑๘๐๑๑๕ 0001

รวมแสดงความยนด ๑๘๐๑๑๕ 0005

 

วันศุกร์ ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑

ณ เทศบาลนครอุบลราฃธานี จังหวันอุบลราชธานี