IMAGE ทำลายเอกสาร ปี ๒๕๖๔
Thursday, 29 July 2021

 

Read More...

IMAGE ร่วมแสดงความยินดี
Thursday, 10 June 2021

นายอัมพล ทองพุ... Read More...

ข่าวประชาสัมพันธ์
Friday, 16 March 2018

ข่าวประชาสัมพันธ์

https://youtu.be/eGuqqTO-5Y8

Read More...

วันเทศบาล ประจำปี 2561

01

1

2

3

8

12

256

15

 6

 7

 122

 88

 255

133

58

155

 882

   

         ด้วยบทบาทหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เชิงบริการของเทศบาลก่อเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง กระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2532 กำหนดให้ วันที่ 24 เมษายนของทุกปีเป็นวันเทศบาลนับตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นไป วันเทศบาล จึงมีความหมายต่อคนเทศบาลที่จะต้องพัฒนาตน พัฒนางาน และก้าวต่อไปอย่างมุ่งมั่นเคียงข้างการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ว่าร่วมคิด ร่วมทำ หรือร่วมตรวจสอบ เพื่อให้บรรลุปรัชญาแห่งรากฐานประชาธิปไตยของเทศบาลคือ เป็นของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน 

วัน อังคาร ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2561  ณ เทศบาลอุบลราชธานี