พิธีรดน้ำดำหัว ขอพรคณะผู้บริหาร

พิธีรดน้ำดำหัว ขอพรคณะผู้บริหาร

       10

1

 3

 4

                                                 6

7

8

9

11

12

13

                                  2

 

พิธีรดน้ำดำหัว ขอพรคณะผู้บริหาร 

วัน พฤหัสบดี ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2561