กิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรดอกบัว ทุกวันอาทิตย์

กิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรดอกบัว ทุกวันอาทิตย์

20

1

21

24

2

                                              5

8

11

10

 18

                                 6

15

17

 22

23

 25

26

                                               12

                                                                 13

 24

 

 

กิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรดอกบัว ทุกวันอาทิตย์  ณ ลานเทียนทุ่งศรีเมือง