IMAGE ทำลายเอกสาร ปี ๒๕๖๔
Thursday, 29 July 2021

 

Read More...

IMAGE ร่วมแสดงความยินดี
Thursday, 10 June 2021

นายอัมพล ทองพุ... Read More...

ข่าวประชาสัมพันธ์
Friday, 16 March 2018

ข่าวประชาสัมพันธ์

https://youtu.be/eGuqqTO-5Y8

Read More...

ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกงานเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จากวิทยาลัยอาชีวศึกษา อุบลราชธานี ระดับ ปวช.2

เพื่อรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 26 มีนาคม 2564

76329

126492