Print
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Hits: 1945

นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี

พร้อมนางอรอินทร์ ไชยแสง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่

เข้าแสดงความยินดีกับท่าน พิศทยา ไชยสงคราม

ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

172722

172716

172719