Youtube Cityub Chanel


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

IMAGE อบรมตามโครงการประชุมชุมชน เขต 2 รุ่นที่3
วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา... Read More...
IMAGE อบรมด้านสุขาภิบาลผู้ประกอบการหอพัก
วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 11.45 น. นายประชา กิจตรงศิริ... Read More...
IMAGE ประชุมเตรียมความพร้อมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 2560
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา... Read More...
IMAGE โครงการควบคุมอันตรายของโรคที่เกิดจากพิษขยะในบ้านพักอาศัย
วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4... Read More...
IMAGE เปิดโครงการประชุมชุมชน เขตเลือกตั้งที่ 3
วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา... Read More...

ประกาศ

IMAGE กำหนดยื่นแบบแจ้งรายการทรัพย์สินเพื่อเสียภาษี2560
     นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ ... Read More...
T VER

IMG 9191

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เทศบาลนครอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองต่อเนื่องกันมา โดยถือเอาวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 7 ของทุกปีเป็นวันบวงสรวงศาลหลักเมือง ซึ่งในปีนี้ตรงกับ วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีกำหนดการโดยสังเขป ดังนี้

เวลา 06.00 น. คณะกรรมการการจัดงาน พนักงาน แขกผู้มีเกียรติ ประชาชน 
เวลา 06.50 น. ประธานในพิธี ( ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ) เดินทางมาถึงบริเวณพิธี
เวลา 07.00 น. ประธานประกอบพิธีบูชาพระรัตนตรัย 
 พระอาราธนาศีล รับศีล
ประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติ ทำบุญตักบาตรพระเถระจำนวน9รูป

เวลา 08.09 น. ประธานประกอบพิธีผูกผ้าสามสี และคล้องพวงมาลัย
- พราหมณ์เชิญประธานในพิธีจุดธูป เทียนชัยคู่
- พราหมณ์สวดอัญเชิญเทพ เทวดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์
- พราหมณ์เชิญประธานในพิธีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ จุดธูปเทียนบูชาเครื่องสังเวย
- พราหมณ์เชิญประธานในพิธี จุดเทียนบายศรี
- พราหมณ์ประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญ และบวงสรวง
- พิณ แคน และปี่พาทย์ บรรเลง
- ผู้ทรงเจ้ารำบวงสรวง

เวลา 10.00 น. ปู่ตาแผ่นดิน รำเบิกส่งกระทงเบิกบ้านเบิกเมืองเมื่อถึงเวลาอันสมควรเบิกออก

ในการนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีเทศบาลนครอุบลราชธานี จึงเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและทำบุญตักบาตรในวันและเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 045-246060 - 3 ต่อ 139 ในวันและเวลาราชการ หรือ www.cityub.go.th

IMG 9192

IMG 9215

IMG 9226

IMG 9227

IMG 9228

IMG 9246

IMG 9247

ขนิษฐวดี /ข่าว
ภาพประกอบจากงานบวงสรวงศาลหลักเมือง ปี 2559 

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2560
เทศบัญญัติงบประมาณ 2560... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2559
เทศบัญญัติงบประมาณ ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2558
เทศบัญญัติงบประมาณ... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2557
เทศบัญญัติงบประมาณ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2561-2564
แผนพัฒนาเทศบาล ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2561 - 2564) สารบัญ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2560-2562
แผนพัฒนาเทศบาล ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2560 - 2562) สารบัญ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2559-2561
แผนพัฒนาเทศบาล  ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561) สารบัญ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2558-2560
แผนพัฒนาเทศบาล  ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) สารบัญ... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2560
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2559
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2558
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2557
: แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รวมเล่ม) ... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2556
สรุปรายชื่อโครงการ  /งบประมาณ ในแผนการดำเนินงาน... Read More...

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์