Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
flood
PLA
sss

Youtube Cityub Chanel

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

IMAGE ร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดบริเวณอาคารตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ... Read More...
IMAGE ประชุมระดมความคิดเห็นการพัฒนาเกาะหาดวัดใต้
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ณ ลานจอดรถทางลงสะพานไม้เกาะหาดวัดใต้ นางสาวสมปรารถนา... Read More...
IMAGE ออกเยี่ยม พบปะ กับผู้สูงอายุและเด็กแรกเกิด
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ... Read More...
IMAGE ออกเยี่ยมถามไถ่ แนะนำการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และมารดาหลังคลอดบุตร
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี... Read More...
IMAGE ประชุมหารือข้อราชการ ประจำเดือน ก.พ. 2561
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ... Read More...
IMAGE กิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ วัดบ้านนาควาย
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรี... Read More...
IMAGE โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพคนและสัตว์ ภายใต้โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า “
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี... Read More...

ประกาศ

IMAGE เชิญชวนร่วมตักบาตรและถวายดอกบัวทุกวันอาทิตย์
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 จังหวัดอุบลราชธานี และ เทศบาลนครอุบลราชธานี... Read More...
IMAGE ประกาศการใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ข้อมูลโดย ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน Read More...
IMAGE ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลนครอุบลราชธานี
ข้อมูลโดย งานวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน Read More...
IMAGE แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561– 2564)
ส่วนที่ ๑ บทนำ  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรฯ      ... Read More...

IMG 9191

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เทศบาลนครอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองต่อเนื่องกันมา โดยถือเอาวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 7 ของทุกปีเป็นวันบวงสรวงศาลหลักเมือง ซึ่งในปีนี้ตรงกับ วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีกำหนดการโดยสังเขป ดังนี้

เวลา 06.00 น. คณะกรรมการการจัดงาน พนักงาน แขกผู้มีเกียรติ ประชาชน 
เวลา 06.50 น. ประธานในพิธี ( ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ) เดินทางมาถึงบริเวณพิธี
เวลา 07.00 น. ประธานประกอบพิธีบูชาพระรัตนตรัย 
 พระอาราธนาศีล รับศีล
ประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติ ทำบุญตักบาตรพระเถระจำนวน9รูป

เวลา 08.09 น. ประธานประกอบพิธีผูกผ้าสามสี และคล้องพวงมาลัย
- พราหมณ์เชิญประธานในพิธีจุดธูป เทียนชัยคู่
- พราหมณ์สวดอัญเชิญเทพ เทวดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์
- พราหมณ์เชิญประธานในพิธีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ จุดธูปเทียนบูชาเครื่องสังเวย
- พราหมณ์เชิญประธานในพิธี จุดเทียนบายศรี
- พราหมณ์ประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญ และบวงสรวง
- พิณ แคน และปี่พาทย์ บรรเลง
- ผู้ทรงเจ้ารำบวงสรวง

เวลา 10.00 น. ปู่ตาแผ่นดิน รำเบิกส่งกระทงเบิกบ้านเบิกเมืองเมื่อถึงเวลาอันสมควรเบิกออก

ในการนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีเทศบาลนครอุบลราชธานี จึงเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและทำบุญตักบาตรในวันและเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 045-246060 - 3 ต่อ 139 ในวันและเวลาราชการ หรือ www.cityub.go.th

IMG 9192

IMG 9215

IMG 9226

IMG 9227

IMG 9228

IMG 9246

IMG 9247

ขนิษฐวดี /ข่าว
ภาพประกอบจากงานบวงสรวงศาลหลักเมือง ปี 2559 

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2560
เทศบัญญัติงบประมาณ 2560... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2559
เทศบัญญัติงบประมาณ ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2558
เทศบัญญัติงบประมาณ... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2557
เทศบัญญัติงบประมาณ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2561-2564
แผนพัฒนาเทศบาล ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2561 - 2564) สารบัญ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2560-2562
แผนพัฒนาเทศบาล ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2560 - 2562) สารบัญ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2559-2561
แผนพัฒนาเทศบาล  ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561) สารบัญ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2558-2560
แผนพัฒนาเทศบาล  ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) สารบัญ... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2561
สรุปรายชื่อโครงการ  /งบประมาณ แผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2560
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2559
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2558
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2557
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์