Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
flood
PLA
sss

Youtube Cityub Chanel

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

IMAGE ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาทุ่งศรีเมือง
วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ... Read More...
IMAGE ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการทำความสะอาดลอกคลองน้ำรอบสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง
วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ... Read More...
IMAGE ร่วมกิจกรรมพัฒนาลอกคลองรอบทุ่งศรีเมือง
วันที่ 11 ธันวาคม 2560 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นายศักดิ์... Read More...
IMAGE พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล “โครงการเยาวชนรวมพลังออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพด้วยกีฬาฟุตบอล”
วันที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ... Read More...
IMAGE กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนเทศบาลบูรพา
วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 19.00 น. นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรี... Read More...
IMAGE รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 7 (อยู่วงศ์ธรรม)พร้อมด้วยคณะ... Read More...
IMAGE ออกรณรงค์และติดป้ายสติ๊กเกอร์ห้ามสูบบุหรี่ สวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครอุบลฯ ทั้ง 3 แห่ง
วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรค ออกรณรงค์ติดป้ายสติ๊กเกอร์... Read More...

ประกาศ

IMAGE เชิญชวนร่วมตักบาตรและถวายดอกบัวทุกวันอาทิตย์
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 จังหวัดอุบลราชธานี และ เทศบาลนครอุบลราชธานี... Read More...
IMAGE ประกาศการใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ข้อมูลโดย ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน Read More...
IMAGE เทศบาลนครอุบลราชธานีห่วงใยพี่น้องประชาชน ในช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวอาจเกิดอัคคีภัย
วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เทศบาลนครอุบลราชธานีห่วงใยพี่น้องประชาชน... Read More...
IMAGE ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลนครอุบลราชธานี
ข้อมูลโดย งานวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน Read More...
IMAGE แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561– 2564)
ส่วนที่ ๑ บทนำ  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรฯ      ... Read More...
IMAGE รายนามผู้ร่วมบริจาคและสมทบอุปกรณ์การแพทย์
รายนามผู้ร่วมบริจาคและสมทบอุปกรณ์การแพทย์... Read More...
IMAGE ขอเชิญร่วมบริจาคหรือสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1(เทศบาล)
วันที่ 11 มีนาคม 2559 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี... Read More...

24174427 1527338677379266 4432485694141346243 n

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 จังหวัดอุบลราชธานี และ เทศบาลนครอุบลราชธานี ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอุบลฯ ร่วม “โครงการส่งเสริมประเพณีทำบุญตักบาตรและถวายดอกบัว ทุกวันอาทิตย์ เพื่อเป็นพุทธบูชา” โดยเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 ไปจนถึง วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 ณ บริเวณมณฑลพิธีถนนหน้าศาลหลักเมือง????????

#pr05 สุธีลาพร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

objective plan 61

ข้อมูลโดย ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน

IMG 2

ข้อมูลโดย งานวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน

1

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เทศบาลนครอุบลราชธานีห่วงใยพี่น้องประชาชน ในช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวซึ่งมีลมกรรโชกแรง สภาพเช่นนี้ง่ายต่อการเกิดอัคคีภัยขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนเตรียมการป้องกันและหลีกเลี่ยงอันตรายจากการเกิดอัคคีภัย โดย การจุดธูปเทียนบูชา การเผาขยะ จะต้องมีผู้ดูแลจนดับสนิท ตรวจสอบสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ถ้าพบชำรุดต้องซ่อมทันที และปิดถังแก๊สและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน และควรจัดหาอุปกรณ์และเครื่องดับเพลิงไว้ประจำบ้าน

หากเกิดเหตูเพลิงไหม้หรือเหตุสาธารณภัยแจ้งด่วน โทร 199 หรือ 045-245500 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครอุบลราชธานี พร้อมรับระงับเหตุตลอด 24 ชั่วโมง

2

3

Pr.04 ขนิษฐวดี 
Cr.ภาพ ชาญชัย และ
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครอุบลราชธานี

Anti Corruption Action Plan 61 64

ส่วนที่ ๑ บทนำ

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรฯ                                               

 หลักการและเหตุผล                                                                                            

 วิสัยทัศน์               

 พันธกิจ

 วัตถุประสงค์การจัดทำแผน                                                                              

 เป้าหมาย                                                                                                 

 ประโยชน์ของการจัดทำแผน                                                                             

ส่วนที่  ๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 มิติที่ ๑   การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต                                                           

 มิติที่ ๒   การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต                                                          

 มิติที่ ๓   การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน                                   

 มิติที่ ๔   การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

ส่วนที่  ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

 มิติที่  ๑  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต                                                               

 มิติที่  ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

 มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน                     

 มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         

ภาคผนวก

         ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลนครอุบลราชธานี

         คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตDownload เอกสาร

ข้อมูลโดย งานวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2560
เทศบัญญัติงบประมาณ 2560... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2559
เทศบัญญัติงบประมาณ ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2558
เทศบัญญัติงบประมาณ... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2557
เทศบัญญัติงบประมาณ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2561-2564
แผนพัฒนาเทศบาล ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2561 - 2564) สารบัญ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2560-2562
แผนพัฒนาเทศบาล ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2560 - 2562) สารบัญ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2559-2561
แผนพัฒนาเทศบาล  ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561) สารบัญ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2558-2560
แผนพัฒนาเทศบาล  ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) สารบัญ... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2561
สรุปรายชื่อโครงการ  /งบประมาณ แผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2560
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2559
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2558
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2557
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์