Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
flood
PLA
sss

Youtube Cityub Chanel

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

IMAGE ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย” ปี 2561
วันที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 07.00 น. ที่นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี... Read More...
IMAGE ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ส่งมอบสนามกีฬาระดับอำเภอและระดับตำบล ณ ห้องประชุมโรงเรียนกีฬาอุบลราชธานี
วันที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี... Read More...
IMAGE แห่กัณฑ์หลอน งานบุญมหาชาติ ประจำปี 2561ณ วัดปทุมมาลัย
วันที่ 17 มีนาคม 2561  เวลา 16.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี... Read More...
IMAGE ลงพื้นที่สำรวจจุดน้ำท่วมรอการระบาย พร้อมเร่งหาวิธีเข้าแก้ไขและช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
วันที่ 17 มีนาคม 2561 สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วย... Read More...
IMAGE ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเรื่อง "การบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร" จาก อบต. บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา ณ วัดสารพัฒนึก
วันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี... Read More...
IMAGE วมพิธีเปิดโครงการ การแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน ประจำปี 2561 “นครอุบลร่วมใจเกมส์”
วันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวสมปรารถนา... Read More...
IMAGE ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์
วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี... Read More...
IMAGE ร่วมใจทำความสะอาดรั้วเทศบาลนครอุบลราชธานี
วันที่15 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศบาล,นายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ... Read More...
IMAGE มอบโล่และเกียรติบัตรแก่นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว นางสาวสมปรารถนา... Read More...

ประกาศ

IMAGE เทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ประจำปี 2561 ใกล้มาถึงแล้ว
วันที่ 13 มีนาคม 2561 เทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ประจำปี 2561 ใกล้มาถึงแล้ว... Read More...
IMAGE แจ้งขอเลื่อนการออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นการชั่วคราว
วันที่ 12 มีนาคม 2561 ตามที่งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม... Read More...
IMAGE สถานธนานุบาล 1, 2 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำ
วันที่ 8 มีนาคม 2561 สถานธนานุบาลฯ 1 (ข้างสถานีดับเพลิง)  สถานธนานุบาลฯ 2... Read More...

IMG

ข้อมูลโดย งานวิจัยและประเมินผล

1

วันที่ 19 มีนาคม 2561 สามารถติดต่อขอรับป้ายทะเบียนรถท่านได้ที่งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครอุบลราชธานี 

2

3

#pr01ภัททิยาภรณ์

1

วันที่ 12 มีนาคม 2561 ตามที่งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี !! ตามชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลตามที่แจ้งไว้ก่อนหน้านี้

ซึ่งขณะนี้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามีไม่เพียงพอ เนื่องจากการออกหน่วยลงพื้นที่ประชาชนแต่ละชุมชนได้นำสัตว์เลี้ยง มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นจำนวนมากทำให้สัตว์ที่เคยขึ้นทะเบียนไว้กับเทศบาลนครอุบลฯ ประกอบกับปีนี้โรคพิษสุนัขบ้าค่อนข้างระบาดรุนแรงประชาชนจึงให้ความสนใจนำสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมากเกินจำนวนวัคซีนที่จัดซื้อไว้กว่าทุกปีที่ผ่านมา จึงทำให้ไม่เพียงพอในการให้บริการ 

ซึ่งขณะนี้งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดซื้อเป็นการเร่งด่วน 

จึงขอแจ้งเลื่อนการให้บริการออกหน่วยตามตารางที่แจ้งก่อนหน้านี้ หากงานสัตวแพทย์ได้วัคซีนที่สั่งซื้อใหม่ทางเทศบาลฯ จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง และขออภัยมา ณโอกาสนี้ 

หรือท่านสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานสัตวแพทย์ โทร. ????045-246060-3 ต่อ 180 ในวันเวลาราชการ

2

3

4

1

วันที่ 13 มีนาคม 2561 เทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ประจำปี 2561 ใกล้มาถึงแล้ว เตรียมพบกับถนนดอกไม้และสายน้ำ ร่วมเล่นน้ำสงกรานต์แบบไทย เทศกาลอาหารไทย-อินโดจีน ที่หลากหลาย พร้อมด้วย

????การแสดงดนตรีพื้นเมือง
????พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙๙ รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย
????พิธีสรงน้ำพระแก้วบุษราคัม
????ขบวนแห่สงกรานต์
????พิธีรดน้ำผู้สูงอายุ
????งานตุ้มโฮม

และกิจกรรมต่างๆอีกมากมาย

#Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์ 
Cr.ภาพ/ชาญชัย , ดีดี้ ,วิภารัตน์

น 4.ข้าวฟ่าง 5. สุรีรัตน์

1

วันที่ 8 มีนาคม 2561 สถานธนานุบาลฯ 1 (ข้างสถานีดับเพลิง)  สถานธนานุบาลฯ 2 (ข้างสุนีย์ทาวเวอร์) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยรำจำนำต้ำสุด ใกล้ที่ไหนใช้บริการที่นั้นได้ “มาอย่างผู้มีทรัพย์ กลับอย่างผู้มีเกียรติ”

Cr.ผู้จัดการสถานธนานุบาล 2
#pr05 สุธีลาพร

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2560
เทศบัญญัติงบประมาณ 2560... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2559
เทศบัญญัติงบประมาณ ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2558
เทศบัญญัติงบประมาณ... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2557
เทศบัญญัติงบประมาณ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2561-2564
แผนพัฒนาเทศบาล ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2561 - 2564) สารบัญ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2560-2562
แผนพัฒนาเทศบาล ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2560 - 2562) สารบัญ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2559-2561
แผนพัฒนาเทศบาล  ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561) สารบัญ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2558-2560
แผนพัฒนาเทศบาล  ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) สารบัญ... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2561
สรุปรายชื่อโครงการ  /งบประมาณ แผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2560
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2559
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2558
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2557
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์