Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
flood
PLA
sss

Youtube Cityub Chanel

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

IMAGE กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2561
วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 07.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี... Read More...
IMAGE พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาส วันผู้สูงอายุและวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2561
วันที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 07.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี... Read More...
IMAGE ร่วมทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day ณ ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
วันที่ 20 เมษายน 2561 นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง... Read More...
IMAGE ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหลังพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอุบลราชธานี
วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 09.09 น. นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี... Read More...
IMAGE ร่วมปลูกต้นมะกอกน้ำ ณ บริเวณเกาะหาดวัดใต้
วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 08.00 น. ณ เกาะหาดวัดใต้ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ... Read More...
IMAGE ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วม บริเวณถนนสรรพสิทธิ์
วันที่ 19 เมษายน 2561 นายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี... Read More...
IMAGE การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับนคร เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมเมืองเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี... Read More...
IMAGE พิธีเปิด “โครงการค่ายสโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู” ณ ศูนย์ฝึกปิงปองบ้านประชา
วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ฝึกปิงปองบ้านประชา นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ... Read More...
IMAGE งานตุ้มโฮม ประจำปี 2561
วันที่ 14 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี... Read More...

ประกาศ

IMAGE โรงรับจำนำเทศบาลนครอุบลราชธานี 1 และ 2 ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
วันที่ 23 เมษายน 2561 โรงรับจำนำเทศบาลนครอุบลราชธานี 1 และ... Read More...
IMAGE เชิญเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ และเทศกาลอาหารไทย-อินโดจีน ประจำปี 2561
เทศบาลนครอุบลราชธานี จัดงานประเพณีสงกรานต์และเทศกาลอาหารไทย – อินโดจีนขึ้น... Read More...
IMAGE เทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ประจำปี 2561 ใกล้มาถึงแล้ว
วันที่ 13 มีนาคม 2561 เทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ประจำปี 2561 ใกล้มาถึงแล้ว... Read More...
IMAGE สถานธนานุบาล 1, 2 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำ
วันที่ 8 มีนาคม 2561 สถานธนานุบาลฯ 1 (ข้างสถานีดับเพลิง)  สถานธนานุบาลฯ 2... Read More...

1

เทศบาลนครอุบลราชธานี จัดงานประเพณีสงกรานต์และเทศกาลอาหารไทย – อินโดจีนขึ้น ในระหว่างวันที่ 11 – 15 เมษายน 2561 ณ บริเวณรอบทุ่งศรีเมือง เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี อันดีงาม และส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี โดยภายในงานมีกิจกรรมตามกำหนดการดังนี้

วันที่ 11 – 15 เมษายน 2561

เวลา 14.00 น. เทศกาลอาหารไทย – อินโดจีน 
เวลา 18.00 น. การแสดงดนตรีพื้นเมือง ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมือง

วันที่ 11 เมษายน 2561 

เวลา 17.00 น. พิธีเปิดถนนดอกไม้และสายน้ำ ณ แยกทางเข้าศาลหลักเมือง

วันที่ 13 เมษายน 2561

เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 99 รูป ณ ลานเทียนทุ่งศรีเมือง สรงน้ำอนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ,พระอุบาลีคุณูปมาจารย์,สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ และศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
เวลา 09.00 น. พิธีเปิดงานมหาสงกรานต์นครอุบลราชธานี 
พิธีสรงน้ำพระแก้วบุษราคัมเป็นปฐมฤกษ์ 
พิธีอัญเชิญพระแก้วบุษราคัมประดิษฐานบนบุษบกคานหามเพื่อร่วมขบวนแห่สงกรานต์เคลื่อนขบวนแห่พระแก้วบุษราคัมจากถนนอุปราชหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม แล้วซ้ายไปถนนเขื่อนธานี เลี้ยวขวาผ่านถนนหลวง (จุดการแสดงที่ 1) เลี้ยวขวาผ่านถนนพรหมเทพ (จุดแสดงที่ 2)เลี้ยวขวาผ่านถนนอุปราช สิ้นสุด ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม
เวลา 17.00 น. พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ 106 ชุมชน ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมือง

วันที่ 14 เมษายน 2561 

เวลา 18.00 น. งาน“ตุ้มโฮม” ณ บริเวณลานเทียนทุ่งศรีเมือง

เทศบาลนครอุบลราชธานี ขอเชิญชวน นักท่องเที่ยว ประชาชน เที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ และเทศกาลอาหารไทย- อินโดจีน และร่วมรณรงค์เล่นน้ำสงกรานต์ สนุก ปลอดภัย ไร้บุหรี่และแอลกอฮอล์ หรือ “สงกรานต์บ้านเฮา บ่เมา กะม่วนได้”

Pr.04 ขนิษฐวดี ข่าว
เตชิต /ภาพ

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2560
เทศบัญญัติงบประมาณ 2560... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2559
เทศบัญญัติงบประมาณ ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2558
เทศบัญญัติงบประมาณ... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2557
เทศบัญญัติงบประมาณ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2561-2564
แผนพัฒนาเทศบาล ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2561 - 2564) สารบัญ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2560-2562
แผนพัฒนาเทศบาล ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2560 - 2562) สารบัญ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2559-2561
แผนพัฒนาเทศบาล  ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561) สารบัญ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2558-2560
แผนพัฒนาเทศบาล  ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) สารบัญ... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2561
สรุปรายชื่อโครงการ  /งบประมาณ แผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2560
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2559
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2558
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2557
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์