Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
flood
PLA
sss

Youtube Cityub Chanel

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

IMAGE ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาทุ่งศรีเมือง
วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ... Read More...
IMAGE ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการทำความสะอาดลอกคลองน้ำรอบสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง
วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ... Read More...
IMAGE ร่วมกิจกรรมพัฒนาลอกคลองรอบทุ่งศรีเมือง
วันที่ 11 ธันวาคม 2560 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นายศักดิ์... Read More...
IMAGE พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล “โครงการเยาวชนรวมพลังออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพด้วยกีฬาฟุตบอล”
วันที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ... Read More...
IMAGE กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนเทศบาลบูรพา
วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 19.00 น. นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรี... Read More...
IMAGE รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 7 (อยู่วงศ์ธรรม)พร้อมด้วยคณะ... Read More...
IMAGE ออกรณรงค์และติดป้ายสติ๊กเกอร์ห้ามสูบบุหรี่ สวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครอุบลฯ ทั้ง 3 แห่ง
วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรค ออกรณรงค์ติดป้ายสติ๊กเกอร์... Read More...

ประกาศ

IMAGE เชิญชวนร่วมตักบาตรและถวายดอกบัวทุกวันอาทิตย์
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 จังหวัดอุบลราชธานี และ เทศบาลนครอุบลราชธานี... Read More...
IMAGE ประกาศการใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ข้อมูลโดย ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน Read More...
IMAGE เทศบาลนครอุบลราชธานีห่วงใยพี่น้องประชาชน ในช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวอาจเกิดอัคคีภัย
วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เทศบาลนครอุบลราชธานีห่วงใยพี่น้องประชาชน... Read More...
IMAGE ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลนครอุบลราชธานี
ข้อมูลโดย งานวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน Read More...
IMAGE แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561– 2564)
ส่วนที่ ๑ บทนำ  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรฯ      ... Read More...
IMAGE รายนามผู้ร่วมบริจาคและสมทบอุปกรณ์การแพทย์
รายนามผู้ร่วมบริจาคและสมทบอุปกรณ์การแพทย์... Read More...
IMAGE ขอเชิญร่วมบริจาคหรือสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1(เทศบาล)
วันที่ 11 มีนาคม 2559 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี... Read More...

IMG 2

วันที่ 11 มีนาคม 2559 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จัดตั้งศูนย์ประสานช่วยเหลืออุปกรณ์การแพทย์ชุมชน เทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการจัดหาอุปกรณ์การแพทย์โดยการรับบริจาคทั้งเครื่องใหม่ และเครื่องมือสอง อาทิ เตียงผู้ป่วย ที่นอนลม รถเข็น เครื่องพ่นยา ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ และเครื่องดูดเสมหะ เป็นต้น เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์การแพทย์ที่บ้าน แต่ขาดทุนทรัพย์ ได้ยืมนำไปใช้ พร้อมจัดระบบทีมออกให้บริการเยี่ยมติดตามการใช้อุปกรณ์การแพทย์อย่างถูกต้องและปลอดภัย ทั้งนี้ในการช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้กลับไปพักพื้นที่บ้านเร็วขึ้น ทั้งยังสะท้อนถึงความเอื้ออาทรและความรักสามัคคีในชุมชน ทั้งนี้ศูนย์ประสานงานช่วยเหลืออุปกรณ์การแพทย์จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2559 เป็นต้นไป
 ในการนี้เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตกุศล หรือผู้ที่มีอุปกรณ์การแพทย์ที่ไม่ได้ใช้แล้ว บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ หรือสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (เทศบาล) ชั้น 1 อาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานี หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 045-246060-3 ต่อ 184 และ 186

1

ข่าว/ขนิษฐวดี , ออกแบบภาพ/ธำรงค์สิทธิ์ 

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2560
เทศบัญญัติงบประมาณ 2560... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2559
เทศบัญญัติงบประมาณ ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2558
เทศบัญญัติงบประมาณ... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2557
เทศบัญญัติงบประมาณ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2561-2564
แผนพัฒนาเทศบาล ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2561 - 2564) สารบัญ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2560-2562
แผนพัฒนาเทศบาล ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2560 - 2562) สารบัญ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2559-2561
แผนพัฒนาเทศบาล  ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561) สารบัญ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2558-2560
แผนพัฒนาเทศบาล  ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) สารบัญ... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2561
สรุปรายชื่อโครงการ  /งบประมาณ แผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2560
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2559
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2558
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2557
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์