Youtube Cityub Chanel

ข่าวประชาสัมพันธ์

IMAGE โครงการเมืองน่าอยู่ สู่โลกยั่งยืน (เมืองคาร์บอนต่ำ)
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา... Read More...
IMAGE ร่วมปลูกดอกดาวเรือง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล
วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา... Read More...
IMAGE พิธีทำบุญเลี้ยงพระวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเทศบาลบูรพา
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.19 น. ณ โรงเรียนเทศบาลบูรพา... Read More...
IMAGE เยี่ยมยาม ถามไถ่ แนะนำการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและมารดาหลังคลอดบุตร
วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ... Read More...
IMAGE อบรมพัฒนาศักยภาพออกกำลังกายด้วยลีสาศ ชมรมลีลาศสถานีกาชาดที่ 7
วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ... Read More...
IMAGE จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดถนนเลียบแม่น้ำมูล
วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เจ้าหน้างานรักษาความสะอาด... Read More...

ประกาศ

IMAGE กำหนดยื่นแบบแจ้งรายการทรัพย์สินเพื่อเสียภาษี2560
     นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ ... Read More...
IMAGE รายนามผู้ร่วมบริจาคและสมทบอุปกรณ์การแพทย์
รายนามผู้ร่วมบริจาคและสมทบอุปกรณ์การแพทย์... Read More...

IMG

เทศบาลนครอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก Tobacco a threat to Development บุหรี่ตัวร้ายทำลายการพัฒนา ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ตั้งแต่เวลา 16.00 น.

เวลา 16.00 น. ลงทะเบียน ชมการแสดงวงออเคสต้า โรงเรียนนารีนุกูล/รวมพลนักปั่น

เวลา 16.30 น. ปล่อยขบวนปั่นรอบสวนฯทุ่งศรีเมือง 10 รอบ/ตามสมรรถนะผู้ปั่น

เวลา 17.00 น. ร่วมแปลอักษรห้ามสูบบุหรี่..
- ชมเชียร์รีดดิ้ง รร.เบญจะมะ(รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเอเชีย)
- ร่วมเต้นแอโรบิค นำโดยครูรุ้ง ศ.อนามัยที่ 10 อุบลฯ
- การแสดงของ TO BE NUMBER ONE มหาวิทยลัยราชภัฎอุบลราชธานีและโรงเรียนมูลนิธิศรีอุบลรัตนาราม

เวลา 18.00 น. พิธีเปิดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
- กล่าวต้อนรับโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
- กล่าวรายงานโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
- ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบเกียรติบัตรผู้ร่วมกิจกรรม/บุคคลต้นแบบ/สถานที่ต้นแบบปลอดบุหรี่
- ผู้ว่าราชการจังหวัด ประกาศเจตนารมณ์ "จังหวัดอุบลฯปลอดบุหรี่"
- แขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงเชิงสัญลักษณ์บนเวที เพื่อจังหวัดอุบลราชธานีปลอดบุหรี่

- เยี่ยมชมบูท/ปิดกิจกรรม

**การแต่งกาย ไว้ทุกข์สีดำ
ผู้ร่วมปั่นจักรยาน กับเทศบาล ครบ 6,9,12 ครั้งมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่สิ้นปี จับรางวัลธันวาคม 2560


Cr.หัวหน้าภัททิยาภรณ์. หน.หนิงรัชนี
ขนิษฐวดี /ข่าว
(17-5-60)

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2560
เทศบัญญัติงบประมาณ 2560... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2559
เทศบัญญัติงบประมาณ ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2558
เทศบัญญัติงบประมาณ... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2557
เทศบัญญัติงบประมาณ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2561-2564
แผนพัฒนาเทศบาล ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2561 - 2564) สารบัญ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2560-2562
แผนพัฒนาเทศบาล ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2560 - 2562) สารบัญ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2559-2561
แผนพัฒนาเทศบาล  ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561) สารบัญ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2558-2560
แผนพัฒนาเทศบาล  ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) สารบัญ... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2560
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2559
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2558
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2557
: แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รวมเล่ม) ... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2556
สรุปรายชื่อโครงการ  /งบประมาณ ในแผนการดำเนินงาน... Read More...