Youtube Cityub Chanel


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

IMAGE ออกเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจพร้อมมอบอุปกรณ์การแพทย์
วันที่ 20 กรกฏาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา... Read More...
IMAGE รับมอบดอกดารารัตน์ จากตัวแทนชุมชนดอนเจ้าปู่ทองแดง
วันที่ 20 กรกฎาคม นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ... Read More...
IMAGE โครงการจัดการขยะเพื่อสุขภาวะที่ดีในชุมชน
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม... Read More...
IMAGE อบรมโครงการร่วมด้วยช่วยกัน ป้องกันโรคไม่ติดต่อ รุ่นที่ 2
วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนเทศบาล 3... Read More...
IMAGE เทศบาลฯ จัดประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2560
วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา... Read More...

ประกาศ

IMAGE สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับนคร
Download เอกสารแนบท้าย เรื่อง สัดส่วนประชาคมระดับนคร... Read More...
T VER

IMG 1

วันเสาร์ที่ 24  มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป ขอเชิญร่วมงานถนนเด็กเดิน  เทศบาลนครอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ตอน สืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบล  มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ  ชมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ,การแสดงของกลุ่มเด็กและเยาวชน, ซุ้มกิจกรรม อาหาร เครื่องดื่ม การละเล่น กีฬา วัฒนธรรม สุขภาพ และของรางวัลอื่นๆอีกมากมายฟรีตลอด

CR. สภาเด็กและเยาวชน ตำบลในเมืองอุบลราชธานี

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2560
เทศบัญญัติงบประมาณ 2560... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2559
เทศบัญญัติงบประมาณ ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2558
เทศบัญญัติงบประมาณ... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2557
เทศบัญญัติงบประมาณ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2561-2564
แผนพัฒนาเทศบาล ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2561 - 2564) สารบัญ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2560-2562
แผนพัฒนาเทศบาล ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2560 - 2562) สารบัญ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2559-2561
แผนพัฒนาเทศบาล  ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561) สารบัญ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2558-2560
แผนพัฒนาเทศบาล  ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) สารบัญ... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2560
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2559
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2558
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2557
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2556
สรุปรายชื่อโครงการ  /งบประมาณ ในแผนการดำเนินงาน... Read More...

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์