Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Youtube Cityub Chanel

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

IMAGE ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสุเนตร แก้วอมตวงศ์... Read More...
IMAGE ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ที่กักตัวที่บ้าน
วันที่ 18 มกราคม 2564 นายวิสุทธิ์​ ศิริ​คุณ​ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม... Read More...
IMAGE โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
  วันที่ 17 มกราคม 2564 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี... Read More...
IMAGE วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2564
  วันที่ 17 มกราคม 2564 นายกฤชพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี... Read More...
IMAGE ตรวจคัดกรองก่อนเข้าบริเวณถนนคนเดิน
  วันที่ 16 มกราคม 2564 นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี... Read More...
IMAGE การกำหนดมาตรการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
  วันที่ 16 มกราคม 2564 ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง... Read More...
IMAGE ประชุมพิจารณาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย
  วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล... Read More...
IMAGE ลงพื้นที่เพื่อดูสภาพปัญหาการจราจรบริเวณตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
วันที่ 15 มกราคม 2564 นายพิศาล ดีพร้อม หัวหน้าสำนักปลัด ลงพื้นที่ร่วมกับฝ่ายรักษาความสงบ... Read More...
IMAGE ชุดปฎิบัติการฉุกเฉินให้คำแนะนำผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง
วันที่ 13 มกราคม​ 2564​ ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน อำเภอเมืองอุบลฯ เทศบาลนครอุบลฯ ร่วมกับ อสม.... Read More...
IMAGE ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การป้องกันโควิด-19 แบบบูรณาการ
  วันที่ 13 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ปกครองอำเภอเมือง... Read More...

ประกาศ

IMAGE HUGUBON
ฮักอุบล QRชุมชนเมือง แยกตามเทศบาล  ดาวน์โหลด QR-CODE เพื่อประชาสัมพันธ์แต่ละชุม Read More...
IMAGE การขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
Download.....ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ     ข้อมูลโดย... Read More...
IMAGE ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564
Download...แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564   ข้อมูลโดย สำนักการศึกษา Read More...
IMAGE การกำหนดอัตราภาษีป้ายประจำปี 2564 ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ตามที่ได้มีการตราพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง... Read More...
IMAGE ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข้อมูลโดย งานจัดทำงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน Read More...
IMAGE ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ข้อมูลโดย ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน Read More...
IMAGE ประกาศงบแสดงฐานะทางเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  - Download งบแสดงฐานะทางเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   ข้อมูลโดย... Read More...

CCF12302020 1

CCF12302020 2

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ตามที่ได้มีการตราพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 โดยได้ยกเลิกพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.25443 ซึ่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้มีผลจัดเก็บตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2563 เป็นต้นมานั้น และเป็นภาษีที่จัดเก็บจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยให้ติดต่อชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเดือนเมษายน ของทุกปี ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ ซึ่งฐานภาษีคำนวณจากราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่กรมธนารักษ์จัดทำ โดยเงินภาษีทุกบาทมีคุณค่าต่อการพัฒนาท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน อาทิ เช่น ด้านสาธารณูปโภคไฟฟ้าแสงสว่าง ประปา ถนนหนทาง ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุขตลอดจนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ภายในเขตองค์การปกครองส่วนท้องถินของตน โดยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดี มีสุข จึงขอความร่วมมือจากประชาชนทุกท่านที่มีกรรมสิทธิ์หรือครอบรองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีได้ร่วมมือร่วมใจกันชำระภาษีภายในกำหนดต่อไป เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าสืบไป

"ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวนภาษีสร้าง"

 

ช้อมูลโดย งานพัฒนารายได้ สำนักการคลัง

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

799145
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
1356
1098
3403
787818
31935
30523
799145

Your IP: 54.208.73.179
2021-01-26 22:09