Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
flood
PLA
thaihealthcenter

Youtube Cityub Chanel

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

IMAGE ร่วมถวายภัตตาหารเพลพระอุปสมบท ณ วัดมณีวนาราม
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น.  ณ... Read More...

ประกาศ

IMAGE ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลนครอุบลราชธานี
ข้อมูลโดย งานวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน Read More...
IMAGE ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศบาลนครอุบลราชธานี
  ดาวน์โหลดใบสมัคร  แข่งขันกีฬาฟุตซอล   ข้อมูลโดย... Read More...
IMAGE สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับนคร
Download เอกสารแนบท้าย เรื่อง สัดส่วนประชาคมระดับนคร... Read More...

IMG1

เทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมกับสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ,สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี ,โรงพยาบาลสรรพประสิทธิประสงค์ ,องค์กรงดเหล้าจังหวัดอุบลราชธานี , เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ อุบลราชธานี , ตำรวจท่องเที่ยว อุบลราชธานี ,ธนาคารออมสินอุบลราชธานี ,บริษัทกิจตรงยามาฮ่า ,ชมรมจักรยาน ทบ.BOY ,นักปั่นจักรยานจังหวัดอุบลราชธานี ,ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี และภาคีเครือข่าย ได้กำหนดจัดกิจกรรมปั่นจักรยานตามโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี)ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 05:00 น. เป็นต้นไป Start /Finish ณ สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ระยะทาง 13 กิโลเมตร 

กำหนดการ ดังนี้

เวลา 05.00 น. - ลงทะเบียน
- รับประทาน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
- แสตมป์ Start บัตรนักปั่นจักรยาน
- รับของสมนาคุณนักปั่น กับใครที่ปั่นกับเทศบาลนครอุบลราชธานี ครบ 6-9 ครั้ง
เวลา 06.30 น. - พิธีเปิด
- ประธานโดย นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
- ถ่ายภาพร่วมกัน
- ปล่อยขบวนปั่นจักรยานไปตามเส้นทางที่กำหนดระยะทาง 13 กิโลเมตรสตาร์ทจากสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง-ออกประตูฟังศาลเลี้ยวซ้ายถนนพโลรังฤทธิ์ -ถึงแยกอุบลพลาซ่า -เลี้ยวซ้ายไปตามถนนชยางกูร เลี้ยวซ้ายสี่แยกวนารมย์ตรงไปตามถนนเลี่ยงเมือง - เลี้ยวซ้ายสี่แยกดงอู่ผึ้งตรงไปตามถนนแจ้งสนิท -วนขวาหอนาฬิกา ผ่านโรงเรียนนารีนุกูล - เลี้ยวซ้ายสี่แยกเรือนจำ ตรงไปตามถนนพโลชัย- เลี้ยวซ้ายแยกอุบลพลาซ่า -เข้าประตูทุ่งศรีเมือง ฝั่งศาลแขวง สิ้นสุดสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง
เวลา 07.30 น. - ภาคีเครือข่ายร่วมบัมทึกภาพหน้าต้นเทียน
- รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน
- ปิดกิจกรรม

*การแต่งกายเสื้อโทนสีขาว /เสื้อ Car Free Day 2017

IMG2

ข่าว/พลอยฐิชาภรณ์  กองวิชาการและแผนงาน
ช้อมูล ,ภาพ/คุณรัชนี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2560
เทศบัญญัติงบประมาณ 2560... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2559
เทศบัญญัติงบประมาณ ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2558
เทศบัญญัติงบประมาณ... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2557
เทศบัญญัติงบประมาณ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2561-2564
แผนพัฒนาเทศบาล ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2561 - 2564) สารบัญ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2560-2562
แผนพัฒนาเทศบาล ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2560 - 2562) สารบัญ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2559-2561
แผนพัฒนาเทศบาล  ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561) สารบัญ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2558-2560
แผนพัฒนาเทศบาล  ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) สารบัญ... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2560
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2559
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2558
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2557
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2556
สรุปรายชื่อโครงการ  /งบประมาณ ในแผนการดำเนินงาน... Read More...

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์