Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
flood
PLA
thaihealthcenter

Youtube Cityub Chanel

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

IMAGE ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามและปลอดภัย
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ในช่วงปลายฝนต้นหนาวนี้แต่ละชุมชน ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี... Read More...
IMAGE มอบรางวัลกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 35 "เวสสุวรรณเกมส์" ระหว่างวันที่ 11-20 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.10 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี... Read More...
IMAGE ออกเยี่ยมยาม ถามไถ่ ใส่ใจทุกชุมชน
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้างานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม... Read More...
IMAGE กิจกรรมปั่นจักรยานและเต้นแอโรบิคทุกวันพุธ
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี พร้อมนายชัยยงค์ โคตะสิน... Read More...
IMAGE มหกรรมรวมพลคนรักปิ่นโต
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ... Read More...
IMAGE ออกหน่วยตรวจสุขภาพผู้ประกอบการค้าตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดน้อย)
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม... Read More...
IMAGE ประชุมปรึกษาหารือการปรับปรุงสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ศาลหลักเมือง และการพัฒนาตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี นายชัยยงค์ โคตะสิน... Read More...
IMAGE มหกรรมแอโรบิค-เดิน-วิ่ง รวมพล สร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.15 น. นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี... Read More...

ประกาศ

IMAGE ประกาศการใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ข้อมูลโดย ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน Read More...
IMAGE เทศบาลนครอุบลราชธานีห่วงใยพี่น้องประชาชน ในช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวอาจเกิดอัคคีภัย
วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เทศบาลนครอุบลราชธานีห่วงใยพี่น้องประชาชน... Read More...
IMAGE ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลนครอุบลราชธานี
ข้อมูลโดย งานวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน Read More...
IMAGE แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561– 2564)
ส่วนที่ ๑ บทนำ  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรฯ      ... Read More...
IMAGE รายนามผู้ร่วมบริจาคและสมทบอุปกรณ์การแพทย์
รายนามผู้ร่วมบริจาคและสมทบอุปกรณ์การแพทย์... Read More...
IMAGE ขอเชิญร่วมบริจาคหรือสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1(เทศบาล)
วันที่ 11 มีนาคม 2559 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี... Read More...

1

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เทศบาลนครอุบลราชธานีห่วงใยพี่น้องประชาชน ในช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวซึ่งมีลมกรรโชกแรง สภาพเช่นนี้ง่ายต่อการเกิดอัคคีภัยขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนเตรียมการป้องกันและหลีกเลี่ยงอันตรายจากการเกิดอัคคีภัย โดย การจุดธูปเทียนบูชา การเผาขยะ จะต้องมีผู้ดูแลจนดับสนิท ตรวจสอบสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ถ้าพบชำรุดต้องซ่อมทันที และปิดถังแก๊สและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน และควรจัดหาอุปกรณ์และเครื่องดับเพลิงไว้ประจำบ้าน

หากเกิดเหตูเพลิงไหม้หรือเหตุสาธารณภัยแจ้งด่วน โทร 199 หรือ 045-245500 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครอุบลราชธานี พร้อมรับระงับเหตุตลอด 24 ชั่วโมง

2

3

Pr.04 ขนิษฐวดี 
Cr.ภาพ ชาญชัย และ
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครอุบลราชธานี

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2560
เทศบัญญัติงบประมาณ 2560... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2559
เทศบัญญัติงบประมาณ ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2558
เทศบัญญัติงบประมาณ... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2557
เทศบัญญัติงบประมาณ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2561-2564
แผนพัฒนาเทศบาล ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2561 - 2564) สารบัญ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2560-2562
แผนพัฒนาเทศบาล ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2560 - 2562) สารบัญ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2559-2561
แผนพัฒนาเทศบาล  ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561) สารบัญ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2558-2560
แผนพัฒนาเทศบาล  ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) สารบัญ... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2560
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2559
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2558
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2557
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2556
สรุปรายชื่อโครงการ  /งบประมาณ ในแผนการดำเนินงาน... Read More...

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์