Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
flood
PLA
sss

Youtube Cityub Chanel

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

IMAGE งานตุ้มโฮม ประจำปี 2561
วันที่ 14 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี... Read More...
IMAGE พิธีอัญเชิญพระแก้วบุษราคัมและเปิดงานประเพณีสงกรานต์2561
วันที่ 13 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม ท่านสฤษดิ์ วิฑูรย์... Read More...
IMAGE พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
วันที่ 13 เมษายน 2561 เวลา 17.30 น. ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมือง นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ... Read More...
IMAGE ร่วมงานสงกรานต์ลานธรรม ฮางฮดรดน้ำพระแก้ว 5 องค์ ณ บริเวณประตู Main Entrance ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี
  วันที่ 12 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี... Read More...
IMAGE รดน้ำขอพรท่านพ่อเมืองเนื่องในวันปีใหม่ไทย ณ บริเวณหน้าลานเทียนทุ่งศรีเมือง
วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 17.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี... Read More...
IMAGE พิธีเปิดถนนดอกไม้และสายน้ำ 61
วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 16.30 น. ณ บริเวณถนนดอกไม้และสายน้ำ ท่านสฤษดิ์ วิฑูรย์... Read More...
IMAGE พิธีรดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร
วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. บุคลากรในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี... Read More...
IMAGE ร่วมงานวันผู้สูงอายุ และวันครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 ณ ห้างสุนีย์ทาวเวอร์
วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้างสุนีย์ทาวเวอร์ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ... Read More...
IMAGE กิจกรรมปั่นรณรงค์สงกรานต์วิถีไทย ต้านเหล้า ปลอดบุหรี่ ลดอุบัติเหตุ
วันที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 06.00 น.ณ ถนนสายวัฒนธรรม (หลังวัดหลวง )นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ... Read More...
IMAGE ร่วมทำบุญตักบาตรในวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561
วันที่ 8 เมษายน 2561 ร่วมทำบุญตักบาตรในวันอาทิตย์ ณ... Read More...

ประกาศ

IMAGE เชิญเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ และเทศกาลอาหารไทย-อินโดจีน ประจำปี 2561
เทศบาลนครอุบลราชธานี จัดงานประเพณีสงกรานต์และเทศกาลอาหารไทย – อินโดจีนขึ้น... Read More...
IMAGE เทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ประจำปี 2561 ใกล้มาถึงแล้ว
วันที่ 13 มีนาคม 2561 เทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ประจำปี 2561 ใกล้มาถึงแล้ว... Read More...
IMAGE สถานธนานุบาล 1, 2 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำ
วันที่ 8 มีนาคม 2561 สถานธนานุบาลฯ 1 (ข้างสถานีดับเพลิง)  สถานธนานุบาลฯ 2... Read More...

1

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ด้วยมติคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการให้เงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย และมีแนวทางการรับบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การส่งเงินบริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและมีรายได้หลังเกษียณที่เพียงพอแล้ว เข้าร่วมโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยกว่า 3 ล้านคนทั่วประเทศ

สอบถามเพิ่มเติมหรือบริจาคได้ที่ กองสวัสดิการสังคม (ที่ทำการตลาดใหญ่) เทศบาลนครอุบลราชธานี โทร 045-241442

CCF21017 0001

CCF21017 0002

CCF21017 0003

Cr. กองสวัสดิการสังคม
Pr.04 ขนิษฐวดี

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2560
เทศบัญญัติงบประมาณ 2560... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2559
เทศบัญญัติงบประมาณ ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2558
เทศบัญญัติงบประมาณ... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2557
เทศบัญญัติงบประมาณ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2561-2564
แผนพัฒนาเทศบาล ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2561 - 2564) สารบัญ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2560-2562
แผนพัฒนาเทศบาล ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2560 - 2562) สารบัญ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2559-2561
แผนพัฒนาเทศบาล  ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561) สารบัญ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2558-2560
แผนพัฒนาเทศบาล  ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) สารบัญ... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2561
สรุปรายชื่อโครงการ  /งบประมาณ แผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2560
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2559
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2558
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2557
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์