Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Youtube Cityub Chanel

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

IMAGE ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ... Read More...
IMAGE ลงพื้นที่ให้บริการคำแนะนำการดูแลสุขภาพช่องปากกับผู้สูงอายุ(ชุมชนวัดสุปัฏ,ชุมชนวัดเลียบ 2,ชุมชนวัดหลวง2)
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลฯ มอบหมายให้... Read More...
IMAGE ประชุมการจัดระบบจราจรถนนราชบุตร
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ... Read More...
IMAGE เทศบาลนครอุบลฯรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ... Read More...
IMAGE อบรมเชิงปฎิบัติการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยตนเอง รุ่นที่ 7
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี... Read More...
IMAGE กิจกรรมจิตอาสากำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ ณ บริเวณกุดปลาขาว (ตลาดแสนสบาย)
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณกุดปลาขาว (ตลาดแสนสบาย) นางสาวสมปรารถนา... Read More...
IMAGE แสดงความยินดีกับโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ชื่นชมภาคภูมิใจแทน ผู้ปกครอง คณะครูและกรรมการสถานศึกษา... Read More...
IMAGE มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ มูลค่า 14,780,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ลานหน้าพระรูปกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์... Read More...
IMAGE มอบวัสดุสร้างบ้านให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมเเละได้ให้กำลังใจชาวบ้าน ณ ชุมชนวังสว่าง
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ... Read More...
IMAGE มอบหน้ากากผ้า,และเจลล้างมือเเอกอฮอล์ ณ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี... Read More...

ประกาศ

IMAGE เปิดรับสมัครผู้เข้าประกวด โครงการดนตรีเพื่อเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 2
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 สำนักการศึกษาเปิดรับสมัครผู้เข้าประกวด... Read More...
IMAGE บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 เทศบาลนครอุบลราชธานี บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว... Read More...
IMAGE บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ชุดที่ 4 ประจำปี 2563
download.... บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ลำดับที่ 16839 - 17530 download....... Read More...
IMAGE บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ชุดที่ 3 และบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4)
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำปี 2563... Read More...
IMAGE การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ข้อมูลโดย งานจัดทำงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน Read More...

1

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 ด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานีมี ให้ความสำคัญในเรื่องมลภาวะโดยเฉพาะในเรื่องดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของริมถนนและทางเท้า เพื่อพัฒนาให้เทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นเมืองสะอาด สิ่งแวดล้อมสวยงามน่าอยู่ เป็นที่ประทับใจแก่ผู้มาเยี่ยมชม มุ่งสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยว

ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครอุบลราชธานี ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเพื่อให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จึงขอความร่วมมือประชาชน ดังนี้

1. ให้ความสำคัญในการดูแลรักษาอาคารบ้านเรือนให้สะอาด ตลอดจนดูแลหน้าอาคารบ้านเรือนของตนเอง และถนนในชุมชนที่ใช้สัญจรไปมาให้สะอาด ด้วยการเก็บกวาดขยะมูลฝอย ตัดแต่งกิ่งไม้ หน้าบ้าน ทิ้งขยะมูลฝอยลงถังหรือใส่ถุงดำ
2. ไม่ตั้งวางสิ่งของใดๆ เกะกะกีดขวางบนทางเท้า ผิวจราจร อาทิ ป้ายโฆษณา โต๊ะ เก้าอี้ ไม่จอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า
3. ดูแลสัตว์เลี้ยงไม่ให้ถ่ายมูลอุจจาระในที่สาธารณะ 
4. ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และกระถางต้นไม้หน้าที่พักอาศัย หากชำรุด สกปรก รกรุงรัง ให้ทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ หรือจัดเก็บเข้าที่พักอาศัยของตนเอง
5. จัดเก็บถังรองรับมูลฝอยของตนเองให้พ้นทางเท้าสาธารณะ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 18.00 น.และนำถังรองรับมูลฝอยออกมาวางได้ตั้งแต่เวลา 18.01 - 05.59 น.

ในการนี้ เทศบาลนครอุบลราชธานี ขอขอบคุณประชาชนในความร่วมมือ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ความสะอาดให้หน้าบ้าน หน้ามอง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานี โทร 045-246060 – 3 ต่อ 193 หรือ www.cityub.go.th


ข้อมูลโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ข่าวโดย ขนิษฐวดี ทีมฝ่ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครอุบลราชธานี

1

รายนามผู้ร่วมบริจาคและสมทบอุปกรณ์การแพทย์

ให้ศูนย์ประสานช่วยเหลืออุปกรณ์การแพทย์ชุมชน เทศบาลนครอุบลราชธานี


วันที่ 4 เมษายน 2559

1. พระราชธรรมโกศล เจ้าอาวาสวัดใต้พระเจ้าใหญ่ฯ  จำนวน 3,000.- บาท

2. คุณนาตยา  เล็กตระกูล  จำนวน 1,000.- บาท

3. คุณรจนา  ส่งเสริม จำนวน 1,000.- บาท

4. ชมรมผู้สูงอายุวัดกลาง  จำนวน 840.- บาท

5. ชมรมผู้สูงอายุคุ้มโพธิ์ทอง  จำนวน 600.- บาท

6. คุณเฉลิมพงษ์  พันธุ์น้อยกุล  จำนวน 500.- บาท

7. คุณอธิปไตย  โยธามาตย์  จำนวน 500.- บาท

8. คุณเจริญ จำปาแพง  จำนวน 500.- บาท

9. คุณพรพิมล  แจ้งไธสง จำนวน 300.- บาท

วันที่ 7 เมษายน 2559

1. ชมรมผู้สูงอายุโพธิ์ทอง จำนวน 710.- บาท

2. ชมรมผู้สูงอายุวัดสว่างอารมณ์  จำนวน 2,060.- บาท

วันที่ 8 เมษายน 2559

1. คุณมาลี  ยิ่งสนองชาติ  จำนวน 5,000.- บาท

2. ร.ท.อนิวรรต ท้วมเริงรมย์  จำนวน 5,000.- บาท

3. ชมรมผู้สูงอายุวัดแจ้ง  จำนวน 1,700.- บาท

4. หจก.กิมเซียง วัสดุก่อสร้าง  จำนวน 2,000.- บาท

วันที่ 12 เมษายน 2559

1. ชมรมผู้สูงอายุชี่กง (อุปกรณ์เครื่องดูดเสมหะ) จำนวน 6,800.- บาท

2. ชมรมผู้สูงอายุวัดสุปัฎนาราม จำนวน 390.- บาท

3. น.ส.ปานพิมพ์ บุญลี จำนวน 1,000.- บาท

4. กลุ่มแชร์โรงเรียนจีน ปี 2532 จำนวน 13,000.- บาท

วันที่ 18 เมษายน 2559

- นายสงกรานต์ ทัศศรี จำนวน 200.- บาท

วันที่ 19 เมษายน 2559 

- คุณวรรณวรินทร์  พูนผลหิรัญ  จำนวน  2,000.- บาท

วันที่ 21 เมษายน 2559

1. น.ส.สวิฏา  พันธ์นิกุล  จำนวน 2,000.- บาท

2. น.ส.กุลวิสา วงษ์มะละ จำนวน  500.- บาท

3. น.ส.สมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  (รถเข็น 5 คัน) จำนวน 20,000.- บาท

4. รองประชา-นางสายรุ้ง กิจตรงศิริ จำนวน 16,000.- บาท

5. นายภานุ กิจตรงศิริ จำนวน 8,000.- บาท

6. น.ส.ภูรินทร์ กิจตรงศิริ จำนวน 8,000.- บาท

7. น.ส.ภาวิดา กิจตรงศิริ จำนวน 8,000.- บาท   

วันที่ 27 เมษายน 2559

- อสม.ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (พโลชัย) จำนวน 815.- บาท

วันที่ 29 เมษายน 2559 

- นายดุสิต จักรศิลป์  จำนวน 500.- บาท

วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 

-  นางอัมพร แก้วเรือง  จำนวน 4,000.- บาท

วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 

- ชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาดที่ 7  จำนวน 5,310.- บาท

วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 

- คุณแม่ลำพูน จรูญรักษ์ (ผู้สูงอายุวัดแจ้ง)  จำนวน 500.- บาท

วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 

- ชมรมผู้อายุวัดมหาวนาราม  จำนวน 600.- บาท

- ครอบครัวนิตยสิทธิ์  จำนวน 6,800.- บาท

วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 

- คุณสิริรัตน์  ภูแก้ว  จำนวน 1,000.- บาท

- น.ท.ระพีพัฒน์ - คุณเจตน์สุดา บุญยะรัตน์ จำนวน 1,000.- บาท

- นางจรัสศรี คำพิทักษ์ และครอบครัว จำนวน 200.- บาท

วันที่ 2 มิถุนายน 2559 

- เงินบริจาค  จำนวน 516.- บาท 

วันที่ 7 มิถุนายน 2559 

น.ส.เกษมณี  งามธนกิจจา บริจาคเงินซื้อเครื่องพ่นยา  จำนวน 3,250.- บาท

วันที่ 4 สิงหาคม 2559 

นางอรพิน  มะลิวัลย์ อุทิศส่วนกุศลให้คุณพ่อปรัชญา มะลิวัลย์ บริจาคเงิน  จำนวน 1,000.- บาท

วันที่ 2 กันยายน 2559 

- เงินบริจาคทั่วไป  จำนวน 30,000.- บาท

วันที่ 8 กันยายน 2559 

 เงินบริจาคทั่วไป  จำนวน 5,703.- บาท

วันที่ 9 กันยายน 2559 

 นางธัญยาพร  วิกซ์   จำนวน 1,000.- บาท

  วันที่ 13 กันยายน 2559

ร้านวิริยะประกันภัย   จำนวน 100,000.- บาท

 วันที่ 22 กันยายน 2559 

 เงินบริจาคทั่วไป  จำนวน 22,962.- บาท

 วันที่ 9 กันยายน 2559 

นางธัญยาพร  วิกซ์   จำนวน 1,000.- บาท

วันที่ 26 กันยายน 2559

นางนฤมล  อรัมสัจจากูล   จำนวน 200.- บาท

 วันที่ 4 ตุลาคม 2559 

 เงินบริจาคทั่วไป  จำนวน 1,300.- บาท

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

- บริษัท บ้านสาริน จำกัด  จำนวน 30,000.- บาท

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

ครอบครัวสงวนดี จำนวน 2,500 บาท

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

- สโมสรโรตารีริเวอร์ บริจาคอุปกรณ์ ดังนี้

1.เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 5 ลิตร จำนวน1 เครื่อง
2.ที่นอนลมแบบลอน จำนวน 3 เครื่อง
3.เครื่องดูดเสมหะ จำนวน 3 เครื่อง 4.เครื่องพ่นยา จำนวน 3 เครื่อง

วันที่ 20 เมษายน 2560

- คุณประสพพร ชนะปลื้ม   จำนวน 2,000.- บาท บ้านเลขที่ 429/75 หมู่บ้านเดอะแพลทน์สรงประภา ถ.สรงประภา ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
- คุณเสาวณีย์ ผาสุข  จำนวน 500.- บาท บ้านเลขที่ 50/90 หมู่ 1 ถ.บ้านกล้วย-ไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
- คุณสอางค์ จารุศร  จำนวน 10,000.- บาท บ้านเลขที่ 200/199 หมู่บ้านโนเบิลวีโอ ซ.ร่วมมิตรพัฒนา ถ.วัชรพล เขตบางเขต กรุงเทพมหานคร

 

ข้อมูลโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

tax 2560

     นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  เปิดเผยว่า  ด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานี  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษีเพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า  ซึ่งในขณะนี้ถึงกำหนดระยะเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี  ประจำปี  2560  อันประกอบด้วย 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  2. ภาษีป้าย  และ 3.ภาษีบำรุงท้องที่  เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ที่ต้องชำระภาษีในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  ติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี  2560  ดังนี้

     1. ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอันเป็นโรงเรือนและที่ดิน  หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

     2. เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายที่แสดงชื่อ  หรือเครื่องหมายที่ใช้ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้า  ซึ่งจะต้องชำระภาษีป้ายให้ยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีป้ายตั้งแต่ เดือนมกราคม – วันที่ 31 มีนาคม 2560

     3. เจ้าของที่ดินซึ่งมีที่ดินตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  ให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระ  ภาษีบำรุงท้องที่  ได้ตั้งแต่เดือนมกราคมแรกของปี ตีราคาปานกลางที่ดิน และชำระภาษี ตั้งแต่เดือนมกราคม – วันที 30 เมษายน 2560   สำหรับค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยชำระได้ตลอดทั้งปี  ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ  กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน  ของเจ้าของทรัพย์สินและใบเสร็จรับเงินภาษีปีเก่ามาแสดงด้วย หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มตามกฎหมาย

      ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  สำนักการคลัง  เทศบาลนครอุบลราชธานี  หรือ 045 – 246060 – 2  ต่อ  110  ในวันและเวลาราชการ  หรือทาง เว็บไซด์เทศบาลนครอุบลราชธานี www.cityub.go.th

ข้อมูลโดย  สำนักการคลัง

IMG 2

วันที่ 11 มีนาคม 2559 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จัดตั้งศูนย์ประสานช่วยเหลืออุปกรณ์การแพทย์ชุมชน เทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการจัดหาอุปกรณ์การแพทย์โดยการรับบริจาคทั้งเครื่องใหม่ และเครื่องมือสอง อาทิ เตียงผู้ป่วย ที่นอนลม รถเข็น เครื่องพ่นยา ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ และเครื่องดูดเสมหะ เป็นต้น เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์การแพทย์ที่บ้าน แต่ขาดทุนทรัพย์ ได้ยืมนำไปใช้ พร้อมจัดระบบทีมออกให้บริการเยี่ยมติดตามการใช้อุปกรณ์การแพทย์อย่างถูกต้องและปลอดภัย ทั้งนี้ในการช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้กลับไปพักพื้นที่บ้านเร็วขึ้น ทั้งยังสะท้อนถึงความเอื้ออาทรและความรักสามัคคีในชุมชน ทั้งนี้ศูนย์ประสานงานช่วยเหลืออุปกรณ์การแพทย์จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2559 เป็นต้นไป
 ในการนี้เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตกุศล หรือผู้ที่มีอุปกรณ์การแพทย์ที่ไม่ได้ใช้แล้ว บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ หรือสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (เทศบาล) ชั้น 1 อาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานี หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 045-246060-3 ต่อ 184 และ 186

1

ข่าว/ขนิษฐวดี , ออกแบบภาพ/ธำรงค์สิทธิ์ 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

633897
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
252
714
5299
624422
5715
22744
633897

Your IP: 3.226.245.48
2020-08-09 05:53