Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
water 2018
LPA 2561 1
sss  complain
renew

Youtube Cityub Chanel

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

IMAGE ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ครบรอบ 65 ปี
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี... Read More...
IMAGE นายกเทศมนตรีฯ ลงพื้นที่สำรวจจุดชำรุดต่างๆ ณ สวนสาธารณะห้วยม่วง
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี... Read More...
IMAGE เทศบาลนครอุบลฯ ทำความสะอาดตลาดเทศบาล 2 (ตลาดน้อย)
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุบลฯ... Read More...
IMAGE กิจกรรม"ปั่นเที่ยวป่า จิบชา สปาเท้า ชมทองหลางน้ำ"
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 06.00 น. ณ สวนสาธารณะห้วยม่วง นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ... Read More...
IMAGE เปิดถนน "ซอยทองประสม" และถวายภัตตาหารเช้า เพื่อความเป็นสิริมงคล
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 7.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ... Read More...
IMAGE ประชุมการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย คืนทางเท้าให้กับประชาชน
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ... Read More...
IMAGE ร่วมกิจกรรมแปรรูปอาหาร (ไส้กรอกหมู) ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์หนองศาลาชยางกรู 2.1 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ... Read More...
IMAGE ลงพื้นที่สวนสาธารณะหนองบัว สำรวจเพื่อแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี... Read More...
IMAGE ต้อนรับตัวแทนสถานทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี... Read More...

ประกาศ

IMAGE ประกาศการขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
ข้อมูลโดย ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง Read More...
IMAGE การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครอุบลราชธานี
Download เอกสารการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครอุบลราชธานี  ... Read More...

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

- ตุลาคม 2561

- กันยายน 2560

 

ข้อมูลโดย ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง

ข่าวย้อนหลังเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

 
 
   
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
   
   
   
 
   
   
    
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
   
   
 IMG
IMG   
IMG  กิจกรรม"ปั่นเที่ยวป่า จิบชา สปาเท้า ชมทองหลางน้ำ"   
IMG  เปิดถนน "ซอยทองประสม" และถวายภัตตาหารเช้า เพื่อความเป็นสิริมงคล 
IMG  ประชุมการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย คืนทางเท้าให้กับประชาชน  
IMG  ร่วมกิจกรรมแปรรูปอาหาร (ไส้กรอกหมู) ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
 IMG ลงพื้นที่สวนสาธารณะหนองบัว สำรวจเพื่อแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
 IMG 01 เปิดรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สำหรับผู้สูงอายุ อายุครบ 60 ปีที่ยังไม่เคยลงทะเบียน 
 IMG ต้อนรับตัวแทนสถานทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย 

complain

 • ผ่านทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ผ่านทาง www.FaceBook.com/เทศบาลนครอุบลราชธานียุคใหม่

การขุดฝังท่อประปาบริเวณถนน ใครเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมถนน?

 • ถนนชำรุดจากการขุดฝังท่อประปา การประปาจะต้องดำเนินการฝังท่อ
 • และปรับผิวจราจรให้ดีดังเดิม

การซ่อมแซมผิวจราจรถนนในหมู่บ้านจัดสรร?

 • ถ้าหมู่บ้านไม่ได้ยกถนนให้เป็นสาธารณะ หมู่บ้านต้องดำเนินการซ่อมแซมเอง

หากจะให้เทศบาลขุดลอกท่อระบายน้ำ จะต้องทำอย่างไร?

 • ถ้าเป็นท่อระบายน้ำสาธารณะ สามารถยื่นคำร้องได้ที่ สน.เทศบาล หรือที่
 • สำนักการช่าง แล้วเทศบาลจะจัดลำดับตามคำร้องและความเร่งด่วนและดำเนินขุดลอกให้
 • ถ้าเป็นท่อระบายน้ำเอกชน ท่านจะต้องยื่นคำร้องและเสียค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามปริมาณที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัติ

หากพบฝาท่อระบายน้ำชำรุด สูญหายจะต้องดำเนินการอย่างไร?

 • แจ้งเข้าที่ประชาสัมพันธ์เทศบาล เจ้าหน้าที่จะทำการออกสำรวจ ซ่อมแซมและปรับเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน โดยใช้ระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน
 • หากฝาท่อเป็นของเอกชนจะต้องดำเนินการซ่อมแซมเอง

ถ้าจะขอข้อมูลกล้องวงจรปิด จะต้องทำอย่างไร?

 • หากมีความประสงค์จะขอดูข้อมูลกล้องวงจรปิดของเทศบาลนครอุบลราชธานี ท่านจะต้องไปดำเนินการแจ้งความ และนำใบแจ้งความมายื่นขอตรวจสอบข้อมูลในกล้องวงจรปิดที่ฝ่ายรักษาความสงบอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชั้น 2

ประชาชนสามารถตัดกิ่งไม้ได้เองหรือไม่?

 • ต้นไม้ในบ้าน : ต้องดำเนินการตัดเองและแจ้งให้เทศบาลเก็บกิ่งไม้ไปทิ้ง
 • ต้นไม้พื้นที่สาธารณะ : แจ้งเทศบาลดำเนินการตัดและเก็บทิ้งได้
 • ต้นไม้และสายไฟฟ้า : แจ้งการไฟฟ้าดำเนินการ

ข้างบ้านหรือชุมชนประกอบกิจการอันเป็นที่น่ารังเกียจ เกิดกลิ่น มลภาวะ สกปรกและเป็นที่ดินรกร้างอาจเกิดอันตรายต้องทำอย่าง?

 • ถ้าท่านประสบเหตุหรือได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการหรือสถานที่ สามารถแจ้งพื้นที่ ลักษณะกิจกรรมและผลกระทบให้ สน.เทศบาลทราบ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ โดยแจ้งให้ส่วนราชการไปดำเนินการให้ซึ่งท่านต้องระบุพื้นที่เกิดเหตุรวมทั้งประเภทกิจกรรมหรือสถานที่ให้ชัดเจน เพื่อเทศบาลจะได้ดำเนินการให้อย่างถูกต้องโดยเร็ว

ทำไมต้องแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ร้องเรียน ในกรณีแจ้งเรื่องร้องเรียน?

 • การที่ผู้ร้องเรียนแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อกลับ จะเป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบเรื่อง เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเท็จจริง และทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้สะดวกรวดเร็วขึ้น

ทำไมบางครั้งการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนมีความล่าช้า?

 • สน.เทศบาลจะมีกรอบกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จอยู่แล้ว แต่เรื่องเรียนบางประเภทจะต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาพอสมควร ตามที่กฎหมายนั้นๆ กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม สน.เทศบาลจะมีการแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบเบื้องต้นโดยทันที
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2560
เทศบัญญัติงบประมาณ 2560... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2559
เทศบัญญัติงบประมาณ ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2558
เทศบัญญัติงบประมาณ... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2557
เทศบัญญัติงบประมาณ... Read More...
IMAGE แผนการดำเนินงาน 2562
สรุปรายชื่อโครงการ  /งบประมาณ แผนการดำเนินงาน... Read More...
IMAGE แผนการดำเนินงาน 2561
สรุปรายชื่อโครงการ  /งบประมาณ แผนการดำเนินงาน... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2561-2564
แผนพัฒนาเทศบาล ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 - 2564)... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2560-2562
แผนพัฒนาเทศบาล ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2560 - 2562) สารบัญ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2559-2561
แผนพัฒนาเทศบาล  ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561) สารบัญ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2558-2560
แผนพัฒนาเทศบาล  ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) สารบัญ... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2561
สรุปรายชื่อโครงการ  /งบประมาณ แผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2560
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2559
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2558
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2557
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

090185
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
468
752
1220
83286
14415
22184
90185

Your IP: 54.146.195.24
2018-11-19 17:44