Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
water 2018
LPA 2561 1
sss

Youtube Cityub Chanel

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

IMAGE อบรมพัฒนาศักยภาพอสม. รุ่นที่ 2
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี... Read More...
IMAGE โครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ ณ ชมรมผู้สูงอายุวงศ์ธรรม
วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ... Read More...
IMAGE พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม) รุ่นที่ 1
วัน 14 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี... Read More...
IMAGE การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
วันที่ 13 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจริดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี... Read More...
IMAGE งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 10
วันที่ 11 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี... Read More...
IMAGE กิจกรรมปั่นจักรยานล้อเดียว “รักแม่ ปั่นเพื่อแม่”ประจำปี 2561
วันเที่ 11 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี... Read More...

ประกาศ

IMAGE ประกาศการขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
ข้อมูลโดย ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง Read More...
IMAGE การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครอุบลราชธานี
Download เอกสารการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครอุบลราชธานี  ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ครั้งที่ 4
ข้อมูลโดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน Read More...
IMAGE ประชาสัมพันธ์ "พลังเล็กๆ"
1. "พลังเล็กๆ" แห่งประชารัฐร่วมกันกำจัดผักตบชวา ตอนที่ 1 2. "พลังเล็กๆ"... Read More...

ข่าวย้อนหลังเดือนกันยายน พ.ศ.2561

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวย้อนหลังเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

   
   
   
   
   
 
   
 
   
 
   
   
 
   
   
   
   
   
   
IMG  อบรมพัฒนาศักยภาพอสม. รุ่นที่ 2 
IMG  โครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ ณ ชมรมผู้สูงอายุวงศ์ธรรม
IMG  พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม) รุ่นที่ 1 
IMG   การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
IMG  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา 
IMG  พิธีถวายพระพรชัยมงคลเเละพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษา12สิงหาคม2561 
IMG  พิธีทำบุญตักบาตรงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
IMG   งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 10
IMG   กิจกรรมปั่นจักรยานล้อเดียว “รักแม่ ปั่นเพื่อแม่”ประจำปี 2561 
IMG  พิธีรับมอบพระบรมสารีริกธาตุ และจตุวีสติอรหันตธาตุ จากพิพิธภัณฑ์พระธาตุสังฆสภาแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และพิธีประกาศเกียรติบูชาคุณ " รัตนราชธานี สังฆปูชา " 
IMG  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
IMG  พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา และงานวันแม่แห่งชาติ
IMG  กล่าวถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 
IMG  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดมุกดาหาร 
IMG  จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม  
IMG  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
IMG   ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการบริบทวิถี ตลาดโต้รุ่งคุณภาพ (ถนนราชบุตร)
 IMG โครงการวัยรุ่น วัยใส ใส่ใจเอดส์ รุ่นที่ 2
IMG ร่วมเข้าอบรมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปี 2561
IMG  การประชุมขอรับสนับสนุนเงินอุดหนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
IMG  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเครือข่ายอิปันสาคู โรงเรียนบ้านย่านดินแดง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ คณะจากโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
IMG  โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี เพื่อชีวีมีความสุข ณ ศาลา SML ชุมชนวัดบูรพา 3
 IMG ร่วมพิธีวางพวงมาลาในงาน “วันรพี” ประจำปี 2561 
IMG โครงการวัยรุ่นวัยใสห่างไกลเอดส์ รุ่นที่ 1
IMG  พิธีเปิดโครงการรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 86 พรรษา 
IMG  ร่วมงาน “รวมพลังสตรีไทย เทิดไท้องค์ราชินี” และพิธีมอบรางวัลแม่ดีเด่นจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 14 ปี 2561 ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 1
IMG  ส่งมอบธารน้ำใจสู่พี่น้องสปป.ลาว
IMG โครงการผู้สูงวัยร่วมใจห่วงใยรักษ์ฟัน
IMG  โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ณ ศาลาอเนกประสงค์ SML ชุมชนวัดบูรพา 2 
IMG  เปิดการอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชน หลักสูตร การจัดดอกไม้และจับจีบผ้าในพิธีต่างๆ 
IMG พิธีเปิดการอบรมโครงการเต้นบาสโลบเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ชุมชนอัสสัมชัญ 2 
IMG โครงการผู้สูงอายุร่วมใจห่วงใยรักษ์ฟัน ประจำปี 2561 
IMG พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯและโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ณ สถานีกาชาดที่ 7
IMG โครงการ SEX กับวัยรุ่น หยุดท้องไม่พร้อม หยุดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รุ่นที่ 2 

LPA 2561

ข่าวย้อนหลังเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

 IMG เทศบาลฯ ขอบคุณธารน้ำใจ จากทุกท่านที่ช่วยกันมอบบริจาคทรัพย์ สิ่งของ และกำลังใจให้แก่ พี่น้อง สปป.ลาว ที่ประสบอุทกภัย
IMG   เชิญร่วมบริจาคมือถือเก่า ณ สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
IMG  โครงการ SEX กับวัยรุ่น หยุดท้องไม่พร้อม หยุดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รุ่นที่ 1
IMG  พิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน 
IMG  ศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย สปป.ลาว 
IMG  ศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
IMG  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 
IMG  ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา งานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2561 
IMG  พิธีเปิดขบวนแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2561 
IMG  ขอเชิญร่วมบริจาครวมน้ำใจสู่สปป.ลาว 
IMG ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร “งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
IMG  ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของ แผ่นดิน  
IMG  พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน
IMG   พิธีเปิดกองอำนวยการร่วมเทศบาลนครอุบลราชธานีเเละตำรวจท่องเที่ยวอุบลราชธานีงานประเพณีเเห่เทียนพรรษา2561
IMG  ร่วมสนันนุนงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2561
IMG  ส่งเสริมการออกกำลังกายชมรมผู้สูงอายุอัสสัมชัญ
IMG  กิจกรรมปฎิบัติธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติเเละถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงร.10 
IMG   พิธีมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี
IMG อบรมโครงการร่วมด้วยช่วยกันป้องกันโรคไม่ติดต่อ(NCD)ประจำปี 2561 รุ่นที่ 2
 IMG  โครงการร่วมด้วยช่วยกัน ป้องกันโรคไม่ติดต่อ (NCD) ประจำปีงบประมาณ 2561 (รุ่นที่1)
IMG ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ. ศ. 2561
IMG   พิธีเปิดเทศกาลงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561
IMG  กิจกรรมนิทรรศการสัญจร “ชราแลนด์ ดินแดนวันเดอร์เวิลด์ 
 IMG  ลำดับขบวนแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ในวันที่ 28 ก.ค.61 (วันเข้าพรรษา)
IMG   ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองเนื่องในการจัดงานประเพณี แห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี
IMG  แผนที่เส้นทางขบวนเทียนพรรษา61 
IMG  จัดรถบริการนักท่องเที่ยวฟรี ในงานแห่เทียนเข้าพรรษา
IMG  อบรมและติดตามการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 
IMG  อบรมพัฒนาทักษะด้านกีฬาว่ายน้ำ
IMG  บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา
IMG  พัฒนาชมรมผู้สูงอายุสู่เกณฑ์คุณภาพอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 4
IMG พิธีเจริญพุทธมนต์และปลูกต้นทับทิมเพื่อความเป็นสิริมงคล
IMG  เทศบาลนครอุบลราชธานีรับการตรวจประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
IMG  อบรมเพื่อพัฒนาชมรมผู้สูงอายุสู่เกณฑ์คุณภาพอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 3
 IMG ครงการส่งเสริมการเรียนการสอนด้วย Stem Education
IMG ร่วมอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน 
IMG  กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
IMG  พัฒนาชมรมผู้สูงอายุสู่เกณฑ์คุณภาพอย่างยั่งยืน
IMG ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาอันล้นพ้นที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย
IMG  อบรมโครงการภัยร้ายใกล้ตัวเกี่ยวกับโรคมะเร็ง
IMG  ส่งเสริมการออกกำลังกายชมรมผู้สูงอายุอัสสัมชัญ2
IMG แจ้งปิดเส้นทางจราจรในวันรวมเทียน การแสดงภาคกลางคืนและวันแห่เทียนพรรษา
IMG กำหนดการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2561 ระหว่างวันที่ 23 - 28 กรกฎาคม 2561 
 IMG งานแถลงข่าวงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2561 
IMG  นครอุบลฯชวนปั่นชมเทียนไหว้พระ9วัดเข้าพรรษาปลอดเหล้าเเละบุหรี่ 
IMG เยือนชุมชนคนทำเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ ณ วัดมหาวนาราม 
IMG  ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ “ต้นรักแรกพบ” 
IMG  โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายชมรมผู้สูงอายุด้วยวิธีกายบริหารและการฟ้อนรำ ณ ชมรมผู้สูงอายุวัดพระธาตุหนองบัว  
IMG  ประชุมเตรียมความพร้อมตั้งกองอำนวยการร่วมเทศบาลนครอุบลราชธานีและสถานีตำรวจท่องเที่ยวอุบลราชธานี 
IMG  อบรมพัฒนาศักยภาพชุมชนพอเพียง
IMG  การส่งเสริมการออกกำลังกายชมรมผู้สูงอายุชุมชนศาลาหนองนาควาย 
IMG  จัดระเบียบสายไฟฟ้าฯ
IMG  รณรงค์ตรวจเอชไอวีเเห่งชาติ
IMG  การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับนคร 
 IMG การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะที่ดีในชุมชนจัดระเบียบสายส่งสัญญาณตามเส้นทางเทียน
IMG  การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะที่ดีในชุมชน
IMG  โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ณ อาคารชมรมผู้สูงอายุวัดป่าแสนอุดม
IMG  ขอเชิญร่วมกิจกรรม"นครอุบลชวนปั่นชมเทียน เรียนรู้ภูมิปัญญาถิ่นอุบล ไหว้พระ 9 วัด เข้าพรรษา ปลอดเหล้า บุหรี่" ในวันอาทิตย์ที่ 15 ก.ค.2561  
 IMG โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีในการป้องกันมะเร็งปากมดลูกเเละมะเร็งเต้านม
IMG  ร่วมพิธีและวางพวงมาลัย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายพระยอดเมืองขวาง  
IMG  พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
IMG  เยือนชุมชนคนทำเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่ วัดพลแพน
IMG โครงการนวดรักษาเพื่อสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน (ชุมชนวัดไชยมงคล) 
IMG  โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรี ในการป้องกันมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 
 IMG รับมอบไม้มงคล 
IMG  มอบป้ายร้านนี้ห่วงใยลูกค้าเลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร(Say No To Foam)
IMG  ชมความงดงามของต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลักและติดพิมพ์ 
IMG  ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต (Overlay) บริเวณ ถนนอุปลีสาน (ถนนหน้ากองบิน21)
IMG  ประชุมประจำเดือน กรกฏาคม 2561 
IMG  กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับผู้งสูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ วัดปทุมมาลัย ประจำปี 2561 
IMG  อบรมพัฒนาระบบ e-LAAS 
IMG  ประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 
IMG  บันทึกเทปถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา
IMG  กิจกรรมปั่นจักรยาน “นครอุบลชวนปั่น ปลุก ลุก สร้าง” ตามโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน ปี 3 ณ บริเวณสนามทุ่งศรีเมือง
IMG  ต้อนรับผู้ร่วมกิจกรรม จิตอาสา “เราทำดีด้วยหัวใจ” 
IMG  พิธีเปิดงาน 'Thailand Smart Money' งานไทยเเลนด์ สมาร์ท มันนี่ เทศกาลการเงิน-การลงทุน 
IMG ร่วมอบรมสัมมนาวิชาการ การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ แนวใหม่เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 IMG ขอเชิญนักปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดอุบลฯ ร่วมปั่นต้อนรับ ขบวนจักรยาน 6×4 ปั่น ปลุก ลุก สร้างกระแสรณรงค์เลิกบุหรี่ ตามโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน ปี 3
IMG  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จากเทศบาลนครนครราชสีมา 
IMG  การให้บริการทางทันตกรรมหน่วยเคลื่อนที่พระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
IMG  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล 1(วัดเจียงอี) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
IMG  โครงการชุมชนปลอดโรคปลอดภัยใช้สมุนไพรดูแลสุขภาพ 
IMG  โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายชมรมผู้สูงอายุวัดป่าแสนอุดม ประจำปี 2561
IMG  เยือนชุมชนคนทำเทียน ณ วัดศรีประดู่
IMG  โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2561ณ ชมรมผู้สูงอายุวัดนาควาย 
IMG  อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR)
IMG  กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายชมรมผู้สูงอายุตลาดสดเทศบาล 5 
IMG โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 ณ ชมรมผู้สูงอายุวัดแจ้ง และชมรมผู้สูงอายุวัดหลวง 
IMG  โครงการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR และการใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ 

 

IMAGE ร่วมสนันนุนงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2561

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2560
เทศบัญญัติงบประมาณ 2560... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2559
เทศบัญญัติงบประมาณ ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2558
เทศบัญญัติงบประมาณ... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2557
เทศบัญญัติงบประมาณ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2561-2564
แผนพัฒนาเทศบาล ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 - 2564)... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2560-2562
แผนพัฒนาเทศบาล ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2560 - 2562) สารบัญ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2559-2561
แผนพัฒนาเทศบาล  ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561) สารบัญ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2558-2560
แผนพัฒนาเทศบาล  ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) สารบัญ... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2561
สรุปรายชื่อโครงการ  /งบประมาณ แผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2560
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2559
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2558
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2557
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

047618
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
314
460
3463
42051
8785
18596
47618

Your IP: 54.166.203.17
2018-09-22 16:52