Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
flood
PLA
sss

Youtube Cityub Chanel

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

IMAGE โครงการสอนชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์
วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เทศบาลนครอุบลราชธานี โดยการนำของนางสาวสมปรารถนา... Read More...
IMAGE พิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
วันที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง นางสาวสมปรารถนา... Read More...
IMAGE ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์งานวันเด็กแห่งชาติ
วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 10.55 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี... Read More...
IMAGE กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม
วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม(วัดป่าใหญ่) นางสาวสมปรารถนา... Read More...
IMAGE เชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติเทศบาลนครอุบลราชธานี ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ ทุ่งศรีเมือง
วันที่ 9 มกราคม 2561 เชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป... Read More...
IMAGE ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี... Read More...
IMAGE สอบคัดเลือกแข่งขันคนเก่งในท้องถิ่น ระดับจังหวัด
วันที่ 5 มกราคม 2561 นักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี... Read More...
IMAGE ลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางพัฒนาเกาะกลางลำน้ำมูล หาดวัดใต้ ปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
วันที่ 3 มกราคม 2561 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นายศักดิ์... Read More...
IMAGE จัดพิธีทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ 2561
วันที่ 1 มกราคม 2561 เทศบาลนครอุบลราชธานี จัดพิธีทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ 2561 ณ ลานเทียน... Read More...
IMAGE พิธีเปิดกิจกรรมถนนเด็กเดิน ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 ตอน ตามฮอยฮีตอีสาน ปั้นข้าวจี่สามัคคีเด็กอุบล "ถนนข้าวจี่"
วันที่ 30 ธันวาคม 2560 เวลา 17.20 น.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี... Read More...

ประกาศ

IMAGE เชิญชวนร่วมตักบาตรและถวายดอกบัวทุกวันอาทิตย์
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 จังหวัดอุบลราชธานี และ เทศบาลนครอุบลราชธานี... Read More...
IMAGE ประกาศการใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ข้อมูลโดย ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน Read More...
IMAGE เทศบาลนครอุบลราชธานีห่วงใยพี่น้องประชาชน ในช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวอาจเกิดอัคคีภัย
วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เทศบาลนครอุบลราชธานีห่วงใยพี่น้องประชาชน... Read More...
IMAGE ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลนครอุบลราชธานี
ข้อมูลโดย งานวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน Read More...
IMAGE แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561– 2564)
ส่วนที่ ๑ บทนำ  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรฯ      ... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2560
เทศบัญญัติงบประมาณ 2560... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2559
เทศบัญญัติงบประมาณ ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2558
เทศบัญญัติงบประมาณ... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2557
เทศบัญญัติงบประมาณ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2561-2564
แผนพัฒนาเทศบาล ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2561 - 2564) สารบัญ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2560-2562
แผนพัฒนาเทศบาล ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2560 - 2562) สารบัญ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2559-2561
แผนพัฒนาเทศบาล  ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561) สารบัญ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2558-2560
แผนพัฒนาเทศบาล  ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) สารบัญ... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2561
สรุปรายชื่อโครงการ  /งบประมาณ แผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2560
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2559
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2558
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2557
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์