หน่วยตรวจสอบภายใน

audit 01
อรอินทร์ ไชยแสง
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
  
         
   
         
  audit 02 audit 04  

 
  สุนทรี ทินกรวงศ์
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
สุรศักดิ์ โตอิ่ม
เจ้าพนักงานธุรการ
 ภคพล  คูณผล
พนักงานเขียนตั๋ว
สราวุฒิ  สุขสูงเนิน
พนักงานรักษาสถานที่ฯ
         
         
         
           
           
           
           
           
           
           
           
           

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์