Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

ข่าวย้อนหลังเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

   
 IMG  
 IMG ลงพื้นที่ติดตามให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคมด้านที่อยู่อาศัยและสาธารณูปโภค 
IMG  ล้างตลาดเพื่อลดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ฉีดพ่นยากำจัดแมลงและพาหะนำโรค 
 IMG ลงพื้นที่ออกให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน 
 IMG ความคืบหน้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 
 IMG เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝึกทบทวนประจำปี
 IMG กิจกรรม " ตู้ พม. พก. ปันสุข และตู้รับทุกข์ " ณ บริเวณอาคารที่ทำการ ชั้น 1 ร้านกาแฟบ้านทองพูน
 IMG พิธีบวงสรวงตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่
 IMG ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
 IMG เทศบาลฯ ลงพื้นที่ให้บริการรับชำระภาษี 
 IMG เชิญร่วมกิจกรรม "ปั่นรักษ์เมือง" ในวันเสาร์ที่ 20 ก.พ.64 นี้ เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป 
 IMG  
 IMG ลงพื้นที่ติดตามแนะนำการรับเงินสงเคราะห์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
 IMG จัดระเบียบตีเส้นบริเวณที่จอดรถหน้าตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) 
 IMG ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
 IMG การสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานี วันที่สอง
 IMG ลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม และรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ 
 IMG วันแรกการรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานี
 IMG ร่วมพิธีทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคลครบ รอบ ๗๒ ปี "พระครูสารกิจโกศล (สุดใจ นิสโสโก) ณ วัดมหาวนาราม
 IMG พิธีทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์ 
 IMG ชำระภาษีด้วยวิธีสะดวกและรวดเร็วโดยโอนผ่านบัญชี 
IMG  ลงพื้นที่บริเวณหมู่บ้านริมธาร เพื่อบริการเก็บภาษีค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
 IMG เชิญร่วมทำบุญตักบาตรถวายดอกบัวทุกวันอาทิตย์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชามุฑิตาหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ในโอกาส ครบ ๑๕๐ ปี ชาตกาล
 IMG 2 ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการที่ได้รับอนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.2564
IMG งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝึกทบทวนประจำปี
 IMG รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมกราคม 2564
 IMG ปรับปรุงทางเดิน-ลู่วิ่ง และก่อสร้างเทพื้นแอสฟัลท์ ณ สวนสาธารณะหนองบัว 
 IMG กิจกรรมพัฒนาอาหารและตลาด ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 
 IMG ฝึกทบทวนการปฏิบัติงานประจำปี 2564
IMG ติดตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงฟุตบาทและระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนอุปลีสานและถนนเทพโยธี 
 IMG ขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564
 IMG ประชาชนแจ้งเหตุสาธารณภัยได้ที่ line Official Account 
IMG ประกาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 
 IMG ติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ณ ศาลาจตุรมุข ทุ่งศรีเมือง 
 IMG ประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
IMG ทำความสะอาดหน้ากากผ้าให้ถูกวิธี 

TraffyFoudue 01

 ele 1 1

 ele 2

ele 3

ele 4

 แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีและนายกเทศบาลนครอุบลราชธานี
เลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 8.00 - 17.00 น.

cityub  ประกาศเกี่ยวการเลือกตั้ง

 
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
1 กุมภาพันธ์ 2564 pdf
 2 กุมภาพันธ์ 2564  pdf
4 กุมภาพันธ์ 2564 pdf
4 กุมภาพันธ์ 2564 pdf
8 กุมภาพันธ์ 2564 pdf
15 กุมภาพันธ์ 2564 pdf
19 กุมภาพันธ์ 2564 pdf
19 กุมภาพันธ์ 2564 pdf
19 กุมภาพันธ์ 2564 pdf
19 กุมภาพันธ์ 2564 pdf
19 กุมภาพันธ์ 2564 pdf
19 กุมภาพันธ์ 2564 new

 

 cityub  แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

 
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
2 กุมภาพันธ์ 2564 word
2 กุมภาพันธ์ 2564   word
     

 

cityub  ข้อมูลความรู้การเลือกตั้งเทศบาลในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564

 
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
2 กุมภาพันธ์ 2564 word
2 กุมภาพันธ์ 2564  word
2 กุมภาพันธ์ 2564 word