Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

ข่าวย้อนหลังเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

 IMG บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ประจำเดือน มีนาคม 2564
 IMG ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดพระธาตุหนองบัว
 IMG  ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
 IMG ร่วมงานบุญประจำปีวัดพระธาตุหนองบัว
 IMG ลงพื้นที่ตรวจหอพักในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
 IMG ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 IMG พิธีเปิดโครงการ "แหล่งเรียนรู้ศิลปะพื้นบ้านอาคารพื้นถิ่น ดินแดนวัฒนธรรม สู่อารยธรรมไทย นครอุบลราชธานี"
IMG   ฝึกซ้อมดับเพลิงโดยใช้รถดับเพลิงชนิดหอน้ำ
IMG  ประชุมคณะทำงานการเลือกตั้ง
 IMG เปิดให้บริการคลินิกเด็กดี
 IMG ประชุมปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) 
 IMG กิจกรรมปั่นรักษ์เมืองสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
 IMG ลงพื้นที่ติดตามให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคมด้านที่อยู่อาศัยและสาธารณูปโภค 
IMG  ล้างตลาดเพื่อลดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ฉีดพ่นยากำจัดแมลงและพาหะนำโรค 
 IMG ลงพื้นที่ออกให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน 
 IMG ความคืบหน้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 
 IMG เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝึกทบทวนประจำปี
 IMG กิจกรรม " ตู้ พม. พก. ปันสุข และตู้รับทุกข์ " ณ บริเวณอาคารที่ทำการ ชั้น 1 ร้านกาแฟบ้านทองพูน
 IMG พิธีบวงสรวงตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่
 IMG ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
 IMG เทศบาลฯ ลงพื้นที่ให้บริการรับชำระภาษี 
 IMG เชิญร่วมกิจกรรม "ปั่นรักษ์เมือง" ในวันเสาร์ที่ 20 ก.พ.64 นี้ เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป 
 IMG  
 IMG ลงพื้นที่ติดตามแนะนำการรับเงินสงเคราะห์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
 IMG จัดระเบียบตีเส้นบริเวณที่จอดรถหน้าตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) 
 IMG ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
 IMG การสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานี วันที่สอง
 IMG ลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม และรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ 
 IMG วันแรกการรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานี
 IMG ร่วมพิธีทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคลครบ รอบ ๗๒ ปี "พระครูสารกิจโกศล (สุดใจ นิสโสโก) ณ วัดมหาวนาราม
 IMG พิธีทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์ 
 IMG ชำระภาษีด้วยวิธีสะดวกและรวดเร็วโดยโอนผ่านบัญชี 
IMG  ลงพื้นที่บริเวณหมู่บ้านริมธาร เพื่อบริการเก็บภาษีค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
 IMG เชิญร่วมทำบุญตักบาตรถวายดอกบัวทุกวันอาทิตย์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชามุฑิตาหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ในโอกาส ครบ ๑๕๐ ปี ชาตกาล
 IMG 2 ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการที่ได้รับอนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.2564
IMG งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝึกทบทวนประจำปี
 IMG รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมกราคม 2564
 IMG ปรับปรุงทางเดิน-ลู่วิ่ง และก่อสร้างเทพื้นแอสฟัลท์ ณ สวนสาธารณะหนองบัว 
 IMG กิจกรรมพัฒนาอาหารและตลาด ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 
 IMG ฝึกทบทวนการปฏิบัติงานประจำปี 2564
IMG ติดตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงฟุตบาทและระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนอุปลีสานและถนนเทพโยธี 
 IMG ขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564
 IMG ประชาชนแจ้งเหตุสาธารณภัยได้ที่ line Official Account 
IMG ประกาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 
 IMG ติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ณ ศาลาจตุรมุข ทุ่งศรีเมือง 
 IMG ประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
IMG ทำความสะอาดหน้ากากผ้าให้ถูกวิธี