Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

logo ita2020

ข้อ ข้อมูล
1 โครงสร้าง
2 ข้อมูลผู้บริหาร
3 อำนาจหน้าที่
4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
5 ข้อมูลการติดต่อ
6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7 ข่าวประชาสัมพันธ์
8 Q&A
9 Social Network : Facebook
10 แผนดำเนินงานประจำปี
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17 E–Service
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

CCF27020 1

1. เคลียชัด! ขั้นตอนการลงทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 63 ช่วง COVID-19

CCF27020 2

CCF27020 3

2. มหาดไทยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 10 คิว แรกฟรีค่าน้ำทั่วประเทศ

CCF27020 4

CCF27020 5

CCF27020 6

3. เตือนสถานประกอบการ/สถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลายให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

CCF27020 7

4. ขยายเวลาจ้างงานแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนด้านอาชีพ ช่วยเหลือประชาชน จาก COVID-19

CCF27020 8

CCF27020 9

5. การเคหะแห่งชาติออกมาตรการให้ความฃ่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19

CCF27020 10

CCF27020 11

ประกาศสัญญาซื้อขาย ประจำปี 2563

 

พฤษภาคม 63 1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 -สัญญาเลขที่ ทน.อบ.56/2563
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 6 เครื่อง (กองวิชาการและแผนงาน) -สัญญาเลขที่ ทน.อบ.50/2563
  3. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 2 เครื่อง (งานป้องกันและบรรเทาฯ) -สัญญาเลขที่ ทน.อบ.36/2563
  4. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 4 เครื่อง (กองสวัสดิการสังคม) -สัญญาเลขที่ ทน.อบ.41/2563
  5. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 10 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) -สัญญาเลขที่ ทน.อบ.38/2563
  6. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 9 เครื่อง (สำนักการศึกษา) -สัญญาเลขที่ ทน.อบ.32/2563
  7. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 -สัญญาเลขที่ ทน.อบ.39/2563
  8. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 -สัญญาเลขที่ ทน.อบ.34/2563
  9. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 -สัญญาเลขที่ ทน.อบ.33/2563
  10. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน -สัญญาเลขที่ ทน.อบ.47/2563
  11. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 -สัญญาเลขที่ ทน.อบ.51/2563
  12. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน -สัญญาเลขที่ ทน.อบ.44/2563
  13. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน -สัญญาเลขที่ ทน.อบ.52/2563
  14. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 -สัญญาเลขที่ ทน.อบ.46/2563
  15. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน -สัญญาเลขที่ ทน.อบ.40/2563
  16. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน -สัญญาเลขที่ ทน.อบ.45/2563
  17. ครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 3 รายการ -สัญญาเลขที่ ทน.อบ.61/2563
   

 ข้อมูลโดย ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง

 

CCF25020 1

1. ธอส. ยกดอกเบี้ย 4 เดือน ให้ลูกค้า พร้อมลดดอกเบี้ยให้แพทย์และสาธารณสุขเหลือ 1% ต่อปี

CCF25020 2

IMG 1

IMG 2

2. หากพบเห็นการกักตุนโภคภัณฑ์ สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม

CCF25020 4

IMG 3

3. ขอความร่วมมือประชานและหน่วยงานที่มีจิดศรัทธาปฏิบัติตามหลักการควบคุมโรคเมื่อบริจาคสิ่งของ

CCF25020 6

4. แนะร้านสะดวกซื้อปฏิบัติตามข้อแนะนำสร้างความมั่นใจผู้ขาย-ผู้ซื้อ ปลอดภัย COVID-19

CCF25020 7

IMG 4

5. ย้ำ! ออกจากบ้านช่วง 4 ทุ่ม - ตี 4 มีความผิดตามกฎหมาย

CCF25020 9

IMG 5

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

577581
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
286
408
6740
563122
30416
29741
577581

Your IP: 18.208.132.33
2020-05-31 09:30