Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
2561 2564
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 - 2564)
 แผนพัฒนาเทศบาลท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) รวมเล่ม
 แผนพัฒนาเทศบาลท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561
แผนพัฒนาเทศบาลท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2561
แผนพัฒนาเทศบาลท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561
 - แผนพัฒนาเทศบาลท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2561
 - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562
 - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครอุบลราชธานี แก้ไขครั้งที่ 1/2562

ข่าวย้อนหลังเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

IMG 2

ประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างเคเบิ้ลใต้ดิน พื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี

8 ก.ค.62

IMG

กำหนดการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี2562 วันที่ 12-17 กรกฎาคม 2562 “118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน” 

24 มิ.ย. 62

 IMG

ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 116 โครงการ

18 มิ.ย.62

   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
 IMG โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค สานสัมพันธ์ชุมชนประจำปี 2562
IMG ประชุมหารือข้อราชการประจำเดือนพฤษภาคม 
IMG กิจกรรม "ปั่นเดชเชื่อมอุบล ชมค่าย ชมธรรมชาติ หัวใจเเข็งเเรง" 
IMG ลงพื้นที่สำรวจคลองระบายน้ำ บริเวณคลองน้ำข้างโรงพยาบาลราชเวชเเละบริเวณห้างบิ๊กซี
IMG รับมอบอุปกรณ์การแพทย์
IMG โครงการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ปี2562  
IMG พิธีบวงสรวงศาลเจ้าปู่หนองบัวและทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปี 2562
IMG โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ศูนย์ อปท 151 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล  
IMG ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
IMG ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยและผู้พิการในชุมชน รร.เทศบาลบูรพา​ 1  
IMG โครงการจิตอาสา"เราทำความดี ด้วย หัวใจ" ฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำห้วยคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง 
IMG ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ 
IMG ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี
 IMG ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (เทศบาลนครอุบลราชธานี)
IMG ขอเชิญร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "ปั่นเดชเชื่อมเมือง ชมค่าย ชมธรรมชาติ หัวใจแข็งแรง" เนื่องในวันความดันโลหิตสูงโลก ในวันเสาร์ที่ 11 พ.ค.2562  
IMG กิจกรรมอันเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จังหวัดอุบลราชธานี 
IMG พิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุ จำนวน 109 รูป และพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

 

 

 

IMG พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 
IMG โครงการอบรมพัฒนาสตรีและความเข้มแข็งของครอบครัว ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนศาลาหนองนาควาย 
IMG ประชุมเตรียมรับการตรวจประเมิน LPA ประจำปี 2562 
 IMG ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่การดูแลของศูนย์ฯ2 
IMG ต้อนรับทีมนักปั่นสายอีสาน ในกิจกรรมปั่น 4 ภาค
IMG

ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการวิวิธวารีสายนทีบรมราชาภิเษก

 
IMG พิธีปลงผมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
IMG ร่วมพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562
 IMG ร่วมพิธีทำบุญประจำปีตลาดสดเทศบาล 5

 

กรณีแจ้งการเกิด

กรณีแจ้งการตาย

กรณีการแจ้งย้ายที่อยู่ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

กรณีการแจ้งย้ายที่อยู่ออกเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

กรณีการแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง

กรณีการแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ปี  พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบเทศบาล หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หมายเหตุ
จำนวน งบประมาณ
โครงการ
  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 40 44,688,600
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
1 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 12 1 1,000,000 - สำนักการช่าง
2 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยชยางกูร 10.2 1 1,200,000 - สำนักการช่าง
3 โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำสวนสาธารณะห้วยม่วง 1 2,000,000 - สำนักการช่าง
4 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยสรรพสิทธิ์ 3 1 900,000 - สำนักการช่าง
5 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยพโลชัย 2/1 1 250,000 - สำนักการช่าง
6 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยพโลชัย 4 1 470,000 - สำนักการช่าง
7 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยประชาสงเคราะห์ (ซอยพนม 9) 1 1,950,000 - สำนักการช่าง
8 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยสรรพสิทธิ์ 14 1 2,600,000 - สำนักการช่าง
9 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยพโลรังฤทธิ์ 5 1 496,000 - สำนักการช่าง
10 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยพโลรังฤทธิ์ 3 1 473,000 - สำนักการช่าง
11 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยพโลรังฤทธิ์ 1 1 693,000 - สำนักการช่าง
12 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยสุริยาตร์ 2 1 3,475,000 - สำนักการช่าง
13 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยสมเด็จ 4 (ข้างบ้านเลขที่ 158) 1 669,000 - สำนักการช่าง
14 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนพลแพน (ข้างบ้านเลขที่ 231) 1 173,000 - สำนักการช่าง
15 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนพลแพน (ข้างบ้านเลขที่ 239) 1 166,000 - สำนักการช่าง
16 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนพลแพน (ข้างบ้านเลขที่ 253) 1 163,000 - สำนักการช่าง
17 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 14 - ซอยชยางกูร 18 (ข้างบ้านเลขที่ 56/2) 1 552,000 - สำนักการช่าง
18 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 14 (ข้างบ้านเลขที่ 88/2) 1 610,000 - สำนักการช่าง
19 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 28 - ซอยชยางกูร 30 (ข้างบ้านเลขที่ 13) 1 727,000 - สำนักการช่าง
20 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 30 (ข้างบ้านเลขที่ 17) 1 330,000 - สำนักการช่าง
21 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 28 (ข้างบ้านเลขที่ 53/1) 1 680,000 - สำนักการช่าง
22 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 40 (ข้างบ้านเลขที่ 83) 1 540,000 - สำนักการช่าง
23 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 3 1 3,560,000 - สำนักการช่าง
24 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยราชธานี 1 1 2,780,000 - สำนักการช่าง
25 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยสุริยาตร์ 7 1 280,000 - สำนักการช่าง
26 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยสรรพสิทธิ์ 9 1 1,410,000 - สำนักการช่าง
27 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนนิคมสายกลาง (ข้างบ้านเลขที่ 162 - 164) 1 319,000 - สำนักการช่าง
28 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยสรรพสิทธิ์ 7 1 470,000 - สำนักการช่าง
29 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยสรรพสิทธิ์ 5.1 1 1,570,000 - สำนักการช่าง
30 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนพโลชัย (ข้างบ้านเลขที่ 243/1) 1 360,000 - สำนักการช่าง
31 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยศรีแสงทอง 16 (ข้างบ้านเลขที่ 5) 1 334,000 - สำนักการช่าง
32 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยภาษีเจริญ 2 1 1,550,000 - สำนักการช่าง
33 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยภาษีเจริญ 3 1 1,270,000 - สำนักการช่าง
34 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 6 1 1,778,000 - สำนักการช่าง
35 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 8 1 2,149,000 - สำนักการช่าง
36 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนชยางกูร (ข้างบ้านเลขที่ 366) 1 889,600 - สำนักการช่าง
37 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแจ้งสนิท 1 (ช่วงซอยสรรพสิทธิ์ 14 - ทางเข้าประมงฯ) 1 860,000 - สำนักการช่าง
38 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10 1 2,340,000 - สำนักการช่าง
39 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบสาธารณูปโภค บริเวณโดยรอบโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 1 1,722,000 - สำนักการช่าง
40 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยเชื่อมซอยชยางกูร 40 - ซอยชยางกูร 42 1 930,000 - สำนักการช่าง
  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 5,000,000
แผนงาน  เคหะและชุมชน
41 โครงการตกแต่งและปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง 1 5,000,000 - สำนักการช่าง
  3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 3,644,400
แผนงาน  เคหะและชุมชน
42 โครงการก่อสร้างเตาเผาศพแบบไร้มลพิษวัดภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 1 3,000,000 - สำนักการช่าง
43 โครงการจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 1 494,400 - สำนักการช่าง
แผนงาน  รักษาความสงบภายใน
44 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 150,000 - ฝ่ายป้องกันฯ
  4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 5 23,130,000
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป
45 โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ 1 18,150,000 - กองวิชาการฯ
46 โครงการจัดทำเทศบัญญัติของเทศบาลนครอุบลราชธานี 1 100,000 - กองวิชาการฯ
แผนงาน  รักษาความสงบภายใน
47 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 1 800,000 - สป./วิชาการฯ
แผนงาน  สาธารณสุข
48 โครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) 1 3,000,000 - สธ./สน.ช่าง/สป.
แผนงาน  เคหะและชุมชน
49 โครงการก่อสร้างศูนย์อาหารสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 1 1,080,000 - สำนักการช่าง
รวมทั้งสิ้น 49 76,463,000

 

ข้อมูลโดย ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชนวัดสารพัฒนึก

IMG 0002 IMG 0006
IMG 0010 IMG 0013
IMG 0016 IMG 0018
IMG 0020 IMG 0022
IMG 0025 IMG 0027
IMG 0029 IMG 0032
IMG 0035 IMG 0037
IMG 0040 IMG 0043
IMG 0048 IMG 0050
IMG 0052 IMG 0054
IMG 0055 IMG 0057
IMG 0059 IMG 0062
IMG 0063 IMG 0064
IMG 0066 IMG 0068
IMG 0070 IMG 0072
IMG 0073 IMG 0074
IMG 0076 IMG 0078
   
   
   

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

252770
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
235
756
2382
246268
10177
28318
252770

Your IP: 54.161.118.57
2019-07-17 05:14