Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

ข่าวย้อนหลังเดือนมกราคม พ.ศ.2563

 IMG ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
IMG ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมา 
 IMG เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจ 
IMG

ประกาศผลการับฟังความคิดของประชาชนต่อโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี พ.ศ.2562 และโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563

 

IMG  การประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 (ต่อเนื่อง) 
 IMG ออกเยี่ยมให้กำลังใจและแนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้น 
 IMG  บวงสรวงศาลเจ้าปู่ทองแดง
IMG  ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในการขับเคลื่อน โครงการแผนผังภูมินิเวศ ช่วยเมืองเปลี่ยน เพื่อเมืองน่าอยู่สู่โลกยั่งยืน 
IMG การประชุมทบทวนการจัดการอุทกภัย(เมื่อปี พ.ศ.2562)
IMG 2

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 3-7 ก.พ.63

 

IMG  แถลงข่าวผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1
IMG  ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนวัดโรมันและชุมชนวัดบูรพา
 IMG ออกเยี่ยมให้กำลังใจและแนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้น
IMG  ประชุมการขอขึ้นทะเบียนที่ดินเกาะหาดวัดใต้เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ 
IMG ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 
IMG  ต้อนรับทีมงานเมืองคู่มิตรจากประเทศเเคนาดา
IMG  การประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563
IMG การปรับปรุงถนนคสล.และระบบระบายน้ำตลาดหนองบัว 
IMG  ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการปรับปรุงผิวจราจร บริเวณถนนราชธานี
IMG  ร่วมเปิดงาน 50th Ch3 Charity Infinity Run วิ่งส่งต่อความรักไม่สิ้นสุด กระจายความสุขทั่วไทย 
IMG  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง จ.ชัยภูมิ 
IMG  กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
 IMG ออกเยี่ยมผู้ป่วยยืมอุปกรณ์การเเพทย์เเละให้กำลังใจพร้อมทั้งแนะนำการดูแลสุขภาพ
IMG  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแสลงพัน จ.สระบุรี 
IMG  ร่วมพิธีเปิด “โครงการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย”
IMG  โครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ หลักสูตรการมัดย้อมผ้า 
IMG  ออกเยี่ยมให้กำลังใจและแนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ศูนย์บริการสาธาณสุข 5 (ดอนเจ้าปู่)
IMG  งานทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินและพิธีรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
IMG  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก เทศบาลเมืองกระทู้ อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต 
IMG  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 25 ปี โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลฯ 
IMG  ร่วมกิจกรรม “วันกายภาพบำบัดแห่งชาติ” 
IMG ต้อนรับคณะจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี เดินทางมามอบเงินช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ประสบอุทกภัย 
IMG พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน “วันยุทธหัตถี”
IMG ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงผิวจราจร 
IMG ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูเเลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) 
IMG  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2563 
IMG ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข จังหวัดมหาสารคาม 
IMG ออกเยี่ยมให้กำลังใจและแนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้กับ ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ศูนย์บริการสาธาณสุข 6 (วัดป่าแสนอุดม) 
IMG  กิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563
IMG  ร่วมกิจกรรมนันทนาการ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ ชมรมผู้สูงอายุวัดศรีแสงทอง 
IMG  ประชุมถอดบทเรียน “โครงการพัฒนาต้นแบบการป้องกัน คุ้มครอง เฝ้าระวังการทอดทิ้ง และทารุณกรรมผู้สูงอายุ
IMG  ออกเยี่ยมให้คำแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ 
 IMG คณะกรรมการออกตรวจอาคารลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบหอพักในเขตเทศบาลฯ 
IMG  ร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ชมรมผู้สูงอายุวัดสารพัดนึก 
IMG  ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม 
IMG  มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานีที่ได้รับผลกระทบอุทกภัยน้ำท่วม
 IMG ประชุมประจำเดือนมกราคม 2563 และมอบใบประกาศเกียรติบัตร
IMG  ลูกเสือจิตอาสาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลฯ ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ เก็บขยะ รักษาความสะอาดในงานวันเด็กแห่งชาติ 
 IMG ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และฉลองปีใหม่ 2563 
IMG กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
 IMG ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ 
IMG  ร่วมงาน Kids day 2020 Learn and Play เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการเล่น พร้อมย่อโลก 10 อาชีพ 
IMG  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
IMG ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
IMG  ร่วมกิจกรรมนันทนาการเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ ชมรมผู้สูงอายุวัดพลแพน
IMG  ร่วมกิจกรรมนันทนาการเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ ชมรมผู้สูงอายุวัดศรีประดู่
IMG  มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนสังกัดเทศบาลนครอุบลฯที่ประสบภัยน้ำท่วม 
IMG  พิธีมอบรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่และพิธีเปิดการประชุมวิชาการครบรอบ84ปีโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
IMG  ออกเยี่ยมเเละให้กำลังใจกับผู้สูงอายุเเละมารดาหลังคลอด ณ ชุมชนหาดวัดใต้ 
IMG 2  การโอนเงินเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการตรงจากกรมบัญชีกลางเริ่ม ม.ค. 63
IMG 1  ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 84 ปี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
IMG

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งตามสายงานฯ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

IMG  พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

519054
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
637
993
4346
507684
1630
33424
519054

Your IP: 3.235.75.196
2020-04-02 15:40