Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

ระเบียบวาระการประชุมคณะบริหารท้องถิ่น  และหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ประจำปี 2560

ครั้งที่  5/2561
วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30น.
ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
---------------------------

วาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
  •  
วาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล
  • ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 9 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  • สรุปการประชุม
วาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
กองวิชาการและแผนงาน
  • สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

  • รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำเดือนตุลาคม 2560-เมษายน 2561

  • รายงานการใช้พลังงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  • การจัดทำพิธีลงนามความร่วมมือเรื่องการจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • การรณรงค์ให้วัคซีน/ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว
วาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
 
  •  
วาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

1653055
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
209
1043
7932
1622722
42397
59044
1653055

Your IP: 18.208.126.232
2022-08-20 05:56