Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

ระเบียบวาระการประชุมคณะบริหารท้องถิ่น  และหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ประจำปี 2560 ครั้งที่  4/2560
วันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ 2560 เวลา 09.30น.
ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
---------------------------

วาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
  • การรับมอบเครื่องกรองน้ำไฮเทค จากบริษัทยูนิเพียว จำกัด
วาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล
วาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
กองวิชาการและแผนงาน
  • สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
วาระที่ 4 เรื่อง เพื่อรับทราบ

สำนักการศึกษา

  • การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2559
  • การจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สอูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว ประจำปี 2560
  • กำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2559
  • การบริการงานการเงินละพัสดุ ปีงบประมาณ 2560
วาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา
  • การจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2560
  • การจัดโครงการแข่งขันกีฬาภายในเทศบาลนครอุบลรนาชธานี
วาระที่ 6 เรื่อง แจังให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 7 เรื่อง อื่นๆ

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

924417
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
602
1151
2919
909474
30357
53245
924417

Your IP: 34.204.201.220
2021-04-20 07:52