Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

รายงานสถานการณ์และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเทศบาลนครอุบลราชธานี

สถิติระดับแม่น้ำมูล เดือน : สิงหาคม

วันที่ 2545 2557 2558 2559 2560 2561
1  6.75 2.25  2.30 7.00 5.00
2  6.95 2.25  2.20 7.15 5.00
3  7.10  2.30  2.15 7.28 5.00
4  7.15  2.30  2.15 7.38 5.00
5  7.15 2.30  2.10 7.50 4.90
6  7.15 2.30  2.10 7.60 5.00
7 4.23  7.15 2.25  2.10 7.76 5.00
8  4.15  7.15  2.25  2.10 7.78 5.05
9  4.00  7.15  2.35  2.20 7.80 5.10
10  4.06  7.00 2.35  2.20 7.85 5.27
11  3.99  6.90  2.55  2.10 7.90 5.22
12  3.94  6.80  2.60  2.40  8.00 5.20 
13  3.86  6.60  2.60  2.50  8.06 5.10 
14  3.88  6.45  2.60  2.50  8.06 5.10 
15  4.07  6.20  2.75  2.40  8.00 5.05
16  4.15  6.00  2.75  2.40 7.95 5.05
17  4.00  5.65  2.45  2.40 7.90

4.97

18  4.07  5.35  2.30  2.40  7.86 4.90
19  4.58  4.90 2.25  2.30 7.86 4.98
20  4.99  4.45  2.25  2.20 7.84 5.00
21  5.25  3.80  2.25  2.20 7.80 5.00
22  5.44  3.25  2.25  2.20 7.75 4.90
23  5.57  2.90  2.25  2.20 7.70 4.85
24  5.66  2.70  2.10  2.10 7.66 4.88
25  -  2.60  1.90  2.00  7.58 4.98
26  5.78  2.40  1.80  2.00 7.54 5.00
27  -  2.30  1.80  2.20 7.48 5.03
28  6.02  2.30  1.80  2.40 7.56 5.12
29  6.18  2.70  2.00  2.40 7.58 5.12
30  6.25  2.95 2.10  2.60  7.72 5.08
31  6.34  3.10  2.25  2.60 7.80 4.98

ระดับน้ำในแม่น้ำมูล วัดจากจุดตรวจวัดระดับน้ำบริเวณเชิงสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี ฝั่งอำเมืองอุบลราชธานี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 06.00 น. อยู่ที่ระดับ 4.98 เมตร (ระดับน้ำทะเลปานกลาง 109.98 เมตร) ระดับน้ำลดลง 10 เซ็นติเมตร 

- เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัย ที่อาคารฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561

- เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ดำเนินการให้การช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยในเบื้องต้น ดังนี้.-

  1) ได้อพยพราษฎรที่ประสบอุทกภัย ไปพักอาศัยที่จุดอพยพที่พักชั่วคราว บริเวณสวนสาธารณะห้วยม่วง จำนวน 19 ครอบครัว 51 คน โดยติดตั้งเต็นท์ จำนวน 13 หลัง พร้อมติดตั้งไฟฟ้า ถังน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค จำนวน 5 ถัง และห้องสุขา 3 ห้อง

  2) ได้นำเรือท้องแบนไปให้ผู้ประสบภัยในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ใช้ในการสัญจรไป-มา ตามชุมชนที่ประสบอุทกภัย จำนวน 7 ลำ

  3) ได้แจ้งให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในจุดเสี่ยงภัย ได้เตรียมป้องกันเก็บสิ่งของที่สำคัญไว้ในที่ปลอดภัย จำนวน 18 ชุด บริเวณจุดอพยพห้วยม่วง

 

ตารางรายงานระดับน้ำแม่น้ำมูล

ณ จุดตรวจวัด สะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี  ฝั่งเทศบาลนครอุบลราชธานี

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2561

วัน/เดือน/ปี

เวลา

ระดับน้ำ

(เมตร)

รทก.

(เมตร)

เพิ่ม

(ซ.ม.)

ลด

(ซ.ม.)

ชุมชนที่อพยพ

1 ส.ค.61

06.00 น.

5.00 110.00 20 -  

2 ส.ค.61

06.00 น.

5.00
110.00 -  - ชุมชนบ่อบำบัดขนย้ายปี 60

ส.ค.61

06.00 น.

5.00 110.00 - -  

ส.ค.61

06.00 น.

5.00 110.00 - -  

ส.ค.61

06.00 น.

4.90 109.90 - 10 ระดับน้ำสุงสุดปี 57 (7.15 ม.)

ส.ค.61

06.00 น.

5.00 110.00 10  

ส.ค.61

06.00 น.

5.00 110.00 -  
8 ส.ค.61

06.00 น.

5.05 110.05 5 -  

ส.ค.61

06.00 น.

5.10 110.10 5 -  

10 ส.ค.61

06.00 น.

5.27 110.27 17 -  

11 ส.ค.61

06.00 น.

5.22 110.22  - 5  

12 ส.ค.61

06.00 น.

5.20   110.20 -  

13 ส.ค.61

06.00 น.

5.10  110.10 - 10  

14 ส.ค.61

06.00 น.

5.10  110.10 - -

15 ส.ค.61

06.00 น.

5.05 110.05 - 5  

16 ส.ค.61

06.00 น.

5.05 110.05 - -  

17 ส.ค.61

06.00 น.

4.97 109.97 - 8  

18 ส.ค.61

06.00 น.

4.90 109.90 - 7  

19 ส.ค.61

06.00 น.

4.98 109.98 8 -

20 ส.ค.61

06.00 น.

5.00 110.00 2 -  

21 ส.ค.61

06.00 น.

5.00 110.00 - -  

22 ส.ค.61

06.00 น.

4.90 109.90 - 10  

23 ส.ค.61

06.00 น.

4.85 109.85  - 5  

24 ส.ค.61

06.00 น.

4.88 109.88 3 -  

25 ส.ค.61

06.00 น.

4.98 109.98 10 -  

26 ส.ค.61

06.00 น.

5.00 110.00 2 -  

27 ส.ค.61

06.00 น.

5.03 110.03 1 -  

28 ส.ค.61

06.00 น.

5.12 110.12 9 -  

29 ส.ค.61

06.00 น.

5.12 110.12 - -  

30 ส.ค.61

06.00 น.

5.08 110.08 - 4  

31 ส.ค.61

06.00 น.

4.98 109.98 - 10  

 

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

632671
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
378
554
4073
624422
4489
22744
632671

Your IP: 3.235.45.196
2020-08-07 09:55