Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

ระเบียบวาระการประชุมคณะบริหารท้องถิ่น  และหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ประจำปี 2561

ครั้งที่  9/2561
วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30น.
ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
---------------------------

วาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล
วาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
กองวิชาการและแผนงาน
  • รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

  • รายงานการใช้พลังงาน

  • การใช้งานระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web conference) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
 
  •  
วาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

1653068
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
222
1043
7945
1622722
42410
59044
1653068

Your IP: 18.208.126.232
2022-08-20 06:08