Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

ข่าวย้อนหลังเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

IMG  โครงการไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อยในผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4 
IMG  โครงการพัฒนาศักยภาพออกกำลังกายด้วยลีลาศ ณ อาคารชมรมผู้สูงอายุวัดป่าแสนอุดม
IMG  โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดการเสี่ยง ลดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในกลุ่มเสี่ยง (รุ่นที่ 2) ณ ศาลากลางหมู่บ้านมั่นคง ชุมชนวังทอง
IMG  จัดอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะที่ดีในชุมชน ณ อาคารชมรมผู้สูงอายุวัดป่าแสนอุดม
IMG  โครงการไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อยในผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3  
IMG  โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดการเสี่ยง ลดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในกลุ่มเสี่ยง ณ ศาลากลางหมู่บ้านมั่นคง ชุมชนวังทอง  
 IMG มอบต้นทับทิมมงคลประดับตกแต่งถนนอุปราช 
 IMG  โครงการไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อยในผู้สูงอายุ
IMG  การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะที่ดีในชุมชน ณ ชมรมผู้สูงอายุวัดสารพัฒนึก  
IMG  โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการใช้สมุนไพรในการบริโภคและดูแลสุขภาพ 
IMG  โครงการอบรมสมาธิบำบัด (SKT) เพื่่อสุขภาพ ณ ชุมชนวัดพระธาตุหนองบัว 2 
 IMG โครงการไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อยในผู้สูงอายุ
IMG  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 IMG การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน กฟภ(PEA) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่14 ประจำปี 2561
IMG  ประชุมเตรียมจัดงานประเพณีออกพรรษา ไหลเรือไฟ ลอยกระทง และแข่งเรือยาว ประจำปี 2561
IMG  โครงการเด็กไทยไร้พุง เพื่อให้ความรู้ทางโภชนาการที่ดีถูกหลักให้กับเด็กนักเรียน
IMG  กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ปั่นเพื่อแม่ดูแลสุขภาพ
IMG  การส่งเสริมการใช้สมุนไพรใกล้ตัวเพื่อดูแลสุขภาพในชุมชน
IMG โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะที่ดีในชุมชน 
IMG ต้อนรับคณะกรรมการประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ 
IMG โครงการออกกำลังกายที่ถูกต้องในผู้สูงอายุ  
IMG  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.ท่าราบ จ.ราชบุรี 
IMG  ติดตามผลการดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจก 
IMG  โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรคเบาหวาน ความดันโลหิต 
IMG  การประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2561 
 IMG ร่วมการเเข่งบาสเกตบอล TOA เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561
IMG  การจัดการขยะเพื่อสุขภาวะที่ดีแก่ชุมชน
 IMG พบปะประชาชนที่ลงทะเบียนผู้มี รายได้น้อย  
IMG  พิธีเปิดการอบรมสมุนไพรไทยสร้างสุขภาพชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 
IMG  ร่วมพิธีเปิดการสัมมนาและแสดงปาฐกถาพิเศษ “หลักธรรมมาภิบาลกับเศรษฐกิจพอเพียง” 
IMG   โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายผู้สูงอายุ (ขยับกายสบายชีวี)
IMG   โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะที่ดีในชุมชน
 IMG ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ณ อาคารชมรมผู้สูงอายุ วัดสารพัฒนึก  
IMG  โครงการเทศบาลนครอุบลราชธานี ดูแล ห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันเอดส์ในที่ทำงาน (ต่อเนื่อง) 
 IMG โครงการฟ้อนรำเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เพิ่มทักษะความรู้ อสม.  
IMG  เปิดลานกีฬา ณ ชุมชนดอนเจ้าปู่ทองแดง 1 ภายใต้ “โครงการไทยนิยมยั่งยืน”
IMG  ชุมชนปลอดโรคปลอดภัยใช้สมุนไพรดูแลสุขภาพ 
IMG   พัฒนาศักยภาพ อสม.รุ่นที่4 
IMG   มอบต้นทับทิมมงคลเพื่อประดับตกแต่งบริเวณถนนอุปราช
 IMG มอบความช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดเทศบาลผู้ประสบเหตุอัคคีภัย 
IMG  อบรมอาสาสมัครสาธารณสุข รุ่นที่ 3 
IMG  อบรมพัฒนาศักยภาพอสม. รุ่นที่ 2 
IMG  โครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ ณ ชมรมผู้สูงอายุวงศ์ธรรม
IMG  พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม) รุ่นที่ 1 
IMG   การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
IMG  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 
IMG  พิธีถวายพระพรชัยมงคลเเละพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 
IMG  พิธีทำบุญตักบาตรงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
IMG   งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 10
IMG   กิจกรรมปั่นจักรยานล้อเดียว “รักแม่ ปั่นเพื่อแม่”ประจำปี 2561 
IMG  พิธีรับมอบพระบรมสารีริกธาตุ และจตุวีสติอรหันตธาตุ จากพิพิธภัณฑ์พระธาตุสังฆสภาแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และพิธีประกาศเกียรติบูชาคุณ " รัตนราชธานี สังฆปูชา " 
IMG  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
IMG  พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา และงานวันแม่แห่งชาติ
IMG  กล่าวถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 
IMG  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดมุกดาหาร 
IMG  จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม  
IMG  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  
IMG  ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการบริบทวิถี ตลาดโต้รุ่งคุณภาพ (ถนนราชบุตร)
 IMG โครงการวัยรุ่น วัยใส ใส่ใจเอดส์ รุ่นที่ 2
IMG ร่วมเข้าอบรมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปี 2561
IMG  การประชุมขอรับสนับสนุนเงินอุดหนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
IMG  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเครือข่ายอิปันสาคู โรงเรียนบ้านย่านดินแดง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ คณะจากโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
IMG  โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี เพื่อชีวีมีความสุข ณ ศาลา SML ชุมชนวัดบูรพา 3
 IMG ร่วมพิธีวางพวงมาลาในงาน “วันรพี” ประจำปี 2561 
IMG โครงการวัยรุ่นวัยใสห่างไกลเอดส์ รุ่นที่ 1
IMG  พิธีเปิดโครงการรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 86 พรรษา 
IMG  ร่วมงาน “รวมพลังสตรีไทย เทิดไท้องค์ราชินี” และพิธีมอบรางวัลแม่ดีเด่นจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 14 ปี 2561 ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 1
IMG  ส่งมอบธารน้ำใจสู่พี่น้องสปป.ลาว
IMG โครงการผู้สูงวัยร่วมใจห่วงใยรักษ์ฟัน 
IMG  โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ณ ศาลาอเนกประสงค์ SML ชุมชนวัดบูรพา 2 
IMG  เปิดการอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชน หลักสูตร การจัดดอกไม้และจับจีบผ้าในพิธีต่างๆ 
IMG พิธีเปิดการอบรมโครงการเต้นบาสโลบเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ชุมชนอัสสัมชัญ 2 
IMG โครงการผู้สูงอายุร่วมใจห่วงใยรักษ์ฟัน ประจำปี 2561 
IMG พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯและโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ณ สถานีกาชาดที่ 7
IMG โครงการ SEX กับวัยรุ่น หยุดท้องไม่พร้อม หยุดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รุ่นที่ 2 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

472403
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
167
494
5847
459518
19741
30711
472403

Your IP: 3.94.202.172
2020-02-21 03:26