Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

ข่าวย้อนหลังเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

IMG  นายกเทศมนตรี ให้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับกรอบประเด็นผู้บริหารหน่วยงานของรัฐ ผู้ขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาหารริมบาทวิถี 
IMG  โครงการชุมชนสดใสประชารัฐสุขใจปลอดภัยจากขยะอันตราย 
IMG  ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและมารดาหลังคลอด ซึ่งอยู่ในเขตการดูแลของศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (วัดพระธาตุหนองบัว) 
IMG  ต้อนรับคณาอาจารย์เเละนักเรียนศึกษาดูงานจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบันป้องกันประเทศจากกระทรวงกลาโหม 
IMG  ร่วมพิธีเจริญพิธีเทศน์การกุศล " 77 จังหวัด รวมใจ..เทศน์การกุศล เพื่อเยาวชนไทย "  
IMG ร่วมแสดงความคิดเห็นงานวิจัยการพัฒนาตลาดเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวอุบลราชธานี  
 IMG อบรมพัฒนาศักยภาพการประเมินสมรรถภาพการทำหน้าที่ทางกายผู้สูงอายุ แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 7 แห่ง 
IMG  ลงพื้นที่เยี่ยมยามถามข่าว ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และเด็กแรกเกิด ในเขตพื้นที่ของศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 (พโลชัย) 
IMG 

รายชื่อผู้ผ่านสิทธิการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

 IMG

กำหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้มาประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีครั้งแรก (วันที่ 4 ธันวาคม 2561)

 IMG ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 
 IMG เยี่ยมชมห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
IMG ร่วมพิธีเปิดศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้การสร้างสุขภาวะองค์กรใน SMEs
IMG  ร่วมงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัวและความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนอาเวมารีอา
IMG  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2561 
IMG  อบรมแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
IMG  ประชุมแนวทางการปฏิบัติงานพระราชบัญญัติหอพัก 
IMG  กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด ณ สวนสาธารณะหนองบัว 
 IMG ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ณ สวนสาธารณะหนองบัว 
IMG ประชุมเพื่อเตรียมจัดกิจกรรม ปั่น Bike อุ่นไอรัก จังหวัดอุบลราชธานี 
 IMG ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 IMG จัดอบรมแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
 IMG ร่วมมหาบุญจุลกฐินถวายปัจจัย ณ วัดไชยมงคล 
IMG  พิธีบูชา และขอขมาพระแม่คงคา เนื่องในโอกาสจัดงานวันลอยกระทงหนองบัวในวันที่ 22 พ.ย.2561
 IMG มอบป้าย “Say No To Foam” ร้านนี้ปลอดภัย ไม่ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ให้กับผู้ประกอบการ บริเวณหน้าโรงเรียนนารีนุกูล 
IMG  กิจกรรมนันทนาการของชมรมผู้สูงอายุวัดหลวง ชมรมผู้สูงอายุวัดศรีแสงทอง และชมรมผู้สูงอายุบ้านก้านเหลือง 2 
 IMG ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่สนใจร่วมกิจกรรม “ทำวัตรสวดมนต์สามัคคี” ทุกวันพระใหญ่ 
IMG ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 36 “นครเชียงใหม่เกมส์”
 IMG ร่วมประชุม “เวทีฮักแพง สานแรง รวมใจ” ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 
IMG  ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดครอบครัวฝ้ายงาม สามวัย สายใยบุญ งานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม ณ ลานขวัญเมือง  
 IMG ออกเยี่ยมให้กำลังใจ แนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ ในเขตรับผิดชอบศูนย์บริการสาธารณสุข 5 (ดอนเจ้าปู่ทองแดง)
 IMG ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ณ ชมรมผู้สูงอายุวัดมหาวนาราม
 IMG ออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ณ ตลาดสดสิทธิธรรม(ตลาดหนองบัว)
IMG  ร่วมส่งมอบบ้านตาม “โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2561”
IMG  ร่วมพบปะพูดคุยเเละให้กำลังใจชมรมผู้สูงอายุวัดมณีวนาราม 
IMG ออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ณ ตลาดใหม่บ้านดู่
IMG  ให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบของศูนย์บริการสาธารณสุข 6 (วัดป่าแสนอุดม)
 IMG 1 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ณ ชมรมผู้สูงอายุศาลาหนองนาควาย  
 IMG มอบรางวัลให้นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ณ โรเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 
 IMG ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโครงการหมอชวนวิ่งจังหวัดอุบลราชธานี ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง 
IMG  มอบป้ายเลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร (Say no to foam) ณ บริเวณหน้าโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
IMG  โครงการจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดภายในบริเวณวัดพระธาตุหนองบัว 
IMG  ร่วมส่งขวัญเเละกำลังใจให้แก่คณะนักกีฬานโอกาสเดินทางร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 "เจียงฮายเกมส์"  
IMG  ร่วมพิธีวางพานพุ่ม “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
IMG  ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ในเขตการดูแลของศูนย์บริการสาธารณสุข 7 อยู่วงศ์ธรรม 
 IMG ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการตลาดโต้รุ่งราชบุตร(โต้รุ่งทุ่งศรีเมือง) ได้รับรางวัล “ตลาดโต้รุ่งคุณภาพ (ถนนราชบุตร) เป็นองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100% ระดับทอง”
 IMG ตรวจสุขภาพผู้ประกอบการ ณ ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
IMG  กิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561  
 IMG ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2561  
IMG  ตรวจสุขภาพประจำปี ณ บริเวณด้านหน้าตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดน้อย) 
IMG ร่วมพิธีวันรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี ณ อนุสาวรีย์แห่งความดี ทุ่งศรีเมือง 
IMG  ร่วมพิธีสมโภชและถวายพระกฐินพระราชทาน ณ วัดมหาวนาราม
 IMG ทอดกฐิน ณ วัดปทุมมาลัย  
IMG  พิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระปทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าคำผง)
IMG  งานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะอสม. ร่วมทำความสะอาด ณ วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่)
IMG  ออกเยี่ยมผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนสะโพกเทียม พร้อมให้คำแนะนำในการออกกำลังกายและการปฏิบัติตัวต่างๆ 
IMG  ลงพื้นที่ตรวจสอบคลองน้ำในซอยบูรพานอก 2/3
IMG บริการจัดทำบัตรประชาชนให้กับผู้ต้องขัง ณ เรือนจำกลางอุบลราชธานี 
IMG  มอบป้าย “Say No To Foam” ร้านนี้ปลอดภัย ไม่ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ให้กับผู้ประกอบการ
IMG  เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสงบ (เทศกิจ) อำนวยการจราจร และพาน้องๆนักเรียนข้ามถนน
 IMG โครงการผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 4 ณ อาคารอเนกประสงค์ชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองศาลา 
IMG  ต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดเล็ก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. 29 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
IMG  การแข่งขันแฮนด์บอล " IHF Trophy Asian Continental Phase 2018 " 
IMG  มอบป้ายเลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร (Say No To Foam) เเละรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร
IMG  ประชุมพิจารณาการใช้ระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการเรียนรู้การสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่ไทยแลนด์ 4.0 
IMG  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ แยกวนารมย์
IMG ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ครบรอบ 65 ปี 
 IMG นายกเทศมนตรีฯ ลงพื้นที่สำรวจจุดชำรุดต่างๆ ณ สวนสาธารณะห้วยม่วง
IMG  เทศบาลนครอุบลฯ ทำความสะอาดตลาดเทศบาล 2 (ตลาดน้อย) 
IMG  กิจกรรม"ปั่นเที่ยวป่า จิบชา สปาเท้า ชมทองหลางน้ำ"   
IMG  เปิดถนน "ซอยทองประสม" และถวายภัตตาหารเช้า เพื่อความเป็นสิริมงคล 
IMG  ประชุมการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย คืนทางเท้าให้กับประชาชน  
IMG  ร่วมกิจกรรมแปรรูปอาหาร (ไส้กรอกหมู) ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
 IMG ลงพื้นที่สวนสาธารณะหนองบัว สำรวจเพื่อแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
 IMG 01 เปิดรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สำหรับผู้สูงอายุ อายุครบ 60 ปีที่ยังไม่เคยลงทะเบียน 
 IMG ต้อนรับตัวแทนสถานทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

470002
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
1316
1388
3446
459518
17340
30711
470002

Your IP: 18.232.125.29
2020-02-18 11:12