Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

ระเบียบวาระการประชุมคณะบริหารท้องถิ่น  และหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ประจำปี 2561

ครั้งที่  11/2561
วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30น.
ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
---------------------------

วาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
  •  แนะนำพนักงานเทศบาลโอน(ย้าย) จำนวน 3 ราย
วาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล
วาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
กองวิชาการและแผนงาน
  • รายงานการใช้พลังงาน
  • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562

  • สรุปการรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงและพัฒนาสวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

สำนักการศึกษา

  • รายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก
  • ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 20-29 ตุลาคม 2561
  • การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2561

ฝ่ายรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล

  • การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย หน้าโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
วาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
 
  •  
วาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

1625026
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
567
1003
2304
1609226
14368
59044
1625026

Your IP: 3.239.4.127
2022-08-09 14:12