Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

ข่าวย้อนหลังเดือนธันวาคม พ.ศ.2561

IMG สำนักทะเบียนท้องถิ่นท้องเทศบาลนครอุบลราชธานี เปิดบริการในช่วงวันหยุดปีใหม่( 29 ธ.ค.61 -1 ม.ค.62 )
IMG  ร่วมพิธีเปิดงาน " ชื่นสุขี ศรีวนาลัย ปีใหม่เเละกาชาด 2562" 
IMG  เชิญชวนสาธุชนไหว้พระขอพร และสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถึงเช้าวันที่ ‪1 มกราคม 2562 ณ วัดในเขตเทศบาลนครอุบลฯ (25 วัด) 
 IMG พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
IMG  ร่วมออกตรวจการจำหน่ายกระเช้าปีใหม่ 2562  
IMG  พิธีมอบของขวัญปีใหม่ 2562 ให้ชาวอุบลราชธานี ณ บริเวณแยกวนารมย์ 
IMG  ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในเขตพื้นที่ ศูนย์สาธารณสุข 2 หนองบัว 
IMG ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมสถานธนานุบาล 1,2 จากสำนักงานปกครองจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อตรวจความพร้อมในการรับบริการ และมอบใบอนุญาตจัดตั้งโรงรับจำนำ ประจำปี 2562
IMG เชิญชมและเชียร์การแเข่งขันกีฬานครอุบลร่วมใจเกมส์ และชมขบวนพาเหรดจากนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ ทั้ง 5 แห่งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
IMG  ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 99 รูป ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2562 ในวันที่ 1 มกราคม 2562 
IMG  เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่
IMG  ศูนย์ประสานช่วยเหลืออุปกรณ์การแพทย์ชุมชน เทศบาลนครอุบลราชธานี รับบริจาคอุปกรณ์การแพทย์
IMG  ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีของศูนย์สาธารณสุข 3 พโลชัย 
 IMG ร่วมงาน Merry Christmas ณ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
IMG  ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาสถานศึกษาและงานวันเด็กแห่งชาติ
 IMG ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2562 
IMG  กิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่(Big Cleaning Day) “อุบลราชธานีสะอาด...รับแสงใหม่ก่อนใครในสยาม”  
IMG  รับมอบที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง จากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
IMG  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายดอกบัวเพื่อเป็นพุทธบูชา ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง 
IMG  ร่วมเยี่ยมยามถามข่าวผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 IMG ร่วมกิจกรรมสันทนาการกับผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุวัดกลาง และ ชมรมผู้สูงอายุวัดมณีวนาราม 
IMG  ร่วมประชุมผู้บริหาร/ปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2562 ณ ศาลาประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ 
IMG  เชิญร่วมกิจกรรม Big Cleaning day อุบลราชธานีสะอาดรับแสงใหม่ก่อนใครในสยาม ในวันอาทิตย์ 23 ธ.ค.61 นี้ 
IMG 

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 

 

 

IMG  ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงเเละมารดาหลังคลอดบุตร 
 IMG ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ณ ชมรมรผู้สูงอายุหนองนาควาย 
IMG  ออกตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด ประจำปี 2562 
IMG ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ณ ชมรมผู้สูงอายุวัดศรีแสงทอง
IMG  ร่วมกิจกรรมการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
IMG  ร่วมพิธีรับมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ บริเวณห้องโถงหน้าสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ศาลากลาง 
 IMG ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย และเยี่ยมแม่และเด็กหลังคลอด ในเขตพื้นที่ ศูนย์สาธารณสุข 5 (ดอนเจ้าปู่) เพื่อให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ พร้อมให้กำลังใจ
IMG  กิจกรรมต้อนรับปีใหม่2562ชมรมผู้สูงอายุศูนย์วงค์ธรรมเเละชมรมผู้สูงอายุวัดมหานาราม
IMG  มอบเงินสนับสนุนเงินการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 
IMG1 โครงการคัดแยกขยะในชุมชนวัดสารพัฒนึก 1 เพื่อนลดขยะต้นทาง
 IMG ร่วมกิจกรรมการวิ่งเพื่อการกุศล RUN for BEN Mini Marathon 
IMG  กิจกรรมทำบุญตักบาตรและถวายดอกบัวทุกวันอาทิตย์ ณ ลานเทียนทุ่งศรีเมือง
IMG ร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
IMG  ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลฯ
IMG  ประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี พร้อมลงพื้นที่ติดตามสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชนบูรพานอก 
 IMG ร่วมออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่การดูแลของศูนย์ฯ 6 (วัดป่าแสนอุดม)
IMG  กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดแจ้ง
IMG  โครงการน้อมดวงใจบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
IMG  กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุณชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองศาลาเเละผู้สูงอายุวิทยาลัยพยาบาล 
IMG 

 
IMG 

IMG  ร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุประจำเดือน ณ ชมรมผู้สูงอายุวัดสารพัฒนึก
IMG  เชิญร่วมบริจาคโลหิตน้อมดวงใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 
 IMG กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดอุบลราชธานี 
 IMG ร่วมกิจกรรม “ตักบาตรและถวายดอกบัวทุกวันอาทิตย์ ณ ลานเทียนทุ่งศรีเมือง 
 IMG พิธีเปิดการแข่งขันจักรยานล้อเดียว  
IMG  พิธีทำบุญเลี้ยงพระตลาดอาหารโต้รุ่ง (ตลาด 6) ประจำปี 2561
IMG  กิจกรรมทำวัตรสวดมนต์สามัคคี ทุกวันพระใหญ่ ”ณ วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่)
 IMG ร่วมงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล” ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” จังหวัดอุบลราชธานี
 IMG ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองสุรินทร์  
 IMG ร่วมเชียร์ และเป็นกำลังใจให้ทัพนักกีฬานักเรียนจากเทศบาลนครอุบลราชธานี ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 36 นครเชียงใหม่เกมส์ ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2561
IMG  ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงเเละมารดาหลังคลอด  
IMG  ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายกสมาคมผังเมืองแห่งประเทศไทยและคณะอุบลพัฒนาเมือง  
IMG  ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาดที่ 7 ชมรมผู้สูงอายุคุ้มโพธิ์ทอง ชมรมผู้สูงอายุวัดศรีประดู่   
IMG  ร่วมพิธีตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 
IMG  ร่วมพิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถพิตร วันพ่อเเห่งชาติ 
 IMG พิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานกิจกรรม " Bike อุ่นไอรัก 
 IMG มติการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ครั้งแรก  
IMG  กิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำเดือนของชมรมผู้สูงอายุวัดบูรพาราม และชมรมผู้สูงอายุวิทยาลัยสารพัดช่าง 
IMG  ซ้อมปั่นกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดอุบลราชธานี  
IMG  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ 
IMG  ร่วมพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดอุบลราชธานี  

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

577594
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
299
408
6753
563122
30429
29741
577594

Your IP: 18.208.132.33
2020-05-31 09:40