Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

ระเบียบวาระการประชุมคณะบริหารท้องถิ่น  และหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ประจำปี 2560 ครั้งที่  5/2560
วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ 2560 เวลา 09.30น.
ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
---------------------------

วาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล
วาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
กองวิชาการและแผนงาน
  • สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  • การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ เดือนเมษายน 2560
วาระที่ 4 เรื่อง เพื่อรับทราบ

กองวิชาการและแผนงาน

  • รายงานผลการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

สำนักการศึกษา

  • กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2560

  • การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษา

  • พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองอุบลราชธานี ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

วาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา
วาระที่ 6 เรื่อง แจังให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 7 เรื่อง อื่นๆ

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

1176152
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
303
1144
1447
1167283
19656
36987
1176152

Your IP: 35.173.35.159
2021-10-18 04:24