Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

ข่าวย้อนหลังเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

 IMG ออกเยี่ยมให้กำลังใจและแนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้กับ ผู้ป่วยติดเตียง มารดาหลังคลอดบุตร จำนวน 3 ราย ในพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ศูนย์บริการสาธาณสุข 3 (พโลชัย)
IMG  ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว รับรางวัลประกวดสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ 
IMG  โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562
IMG ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข  
IMG  ต้อนรับคณะศึกษาดูจากอบต.ท่าตูม จ.ปราจีนบุรี
IMG  ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง บริเวณศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (บ้านดู่)
 IMG01 กิจกรรมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ในช่วงเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2562

 

 IMG ต้อนรับคณะศึกษาดูจากเทศบาลตำบลห้วยขะยุง  
 IMG ฝึกซ้อมปฎิบัติการดับเพลิงประจำปี พ.ศ.2562 ณ บริเวณหน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
IMG  โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ณ วัดหนองป่าพง 
IMG  ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
IMG  แผนรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ (ไข้เลือดออก/ไวรัสซิก้า/ไข้ปวดข้อยุงลาย) ครั้งที่ 2/2562 
IMG  กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2 / 2562 บริเวณศูนย์สาธารณสุข 7 (อยู่วงศ์ธรรม)  
IMG  ร่วมลงพื้นที่สร้างรอยยิ้มให้กับผู้สูงอายุ และถามไถ่ความเป็นอยู่ 
IMG รับการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย   
IMG  ประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
IMG  ออกให้ความรู้ด้านสุขศึกษา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านสุขศึกษา  
IMG  ออกเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้สูงอายุ 100 ปี ขึ้นไป ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
IMG  ลงพื้นที่ระงับเหตุเพลิงไหม้ลุกลามป่า ณ บริเวณชุมชนวังสว่าง ปากมูลน้อย 
 IMG กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดมหาวนาราม,อยู่วงศ์ธรรม,วัดใต้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 
IMG กิจกรรมปั่นจักรยาน “หมอชวนปั่น ปันบุญ”  
IMG  โครงการถนนเด็กเดิน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 ตอน “เยาวชนไทยใส่ใจสุขภาพ” 
 IMG ร่วมงานแถลงข่าว “THAILAND PONY CHAMPIONSHIP 2019” ณ สโมสรขี่ม้า อุบลโพนี่ คลับ ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ 
IMG ร่วมงานแสดงมุทิตาอายุวัฒนะมงคล คุณแม่สุนีย์ ตริยางกูรศรี ณ โรงเรียนพุทธเมตตา วัดไชยมงคล
IMG การอบรมสัมมนามัคคุเทศก์จิตอาสาสีบสานตำนานเมืองอุบล
IMG โครงการประชุมชุมชน (ผู้ประกอบกิจการหอพัก)  
IMG  โครงการประชุมชุมชน เรื่องการดำเนินงาน พ.ร.บ.หอพัก
IMG ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ แม่และเด็กหลังคลอดในพื้นที่ศูนย์บริการสวาธารณสุข 6 (วัดป่าแสนอุดม)
IMG เทศบาลนครอุบลฯ ฝึกซ้อมการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากที่สูงด้วยเชือกกู้ภัย
 IMG โครงการประชุมชุมชน ณ กองสวัสดิการสังคม
IMG  ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 (อยู่วงศ์ธรรม)
IMG  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2562 
IMG  ตรวจเยี่ยม สนามสอบการดำเนินการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน(RT) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
IMG  กิจกรรม ”หนูน้อยเรียนรู้วิถีเกษตรพอเพียง ”ร.ร.เทศบาล3 สามัคคีวิทยาคาร 
IMG  พิธีชุมนุมรอบกองไฟกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญ และเนตรนารี โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
IMG  พิธีเปิดงานโครงการเปิดบ้านสานสัมพันธ์ Open House ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม   
IMG  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการ “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น” (Local Sufficiency School: LSS) ณ ลานโดม รร.ท.4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ
IMG  โครงการเทศกิจอาสาจราจร ณ ห้องประชุมพาขวัญ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร  
 IMG ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 
IMG  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2562
IMG  ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าปู่ทองแดง เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณศาลเจ้าปู่ทองแดง ชุมชนดอนเจ้าปู่ทองแดง 
IMG  ร่วมมอบป้าย (Say no to foam ) ให้กับสถานศึกษาที่ผ่านการตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร  
 IMG อบรมสายตรวจเพื่อชุมชน ณ ห้องประชุมพาขวัญโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร  
IMG  ร่วมประชุมมัคคุเทศก์จิตอาสาสืบสานตำนานเมืองอุบลราชธานี 
IMG  ลงพื้นที่เยี่ยมยามผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และมารดาหลังคลอดบุตรในเขตพื้นที่การดูแลของศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนครอุบลอุบลราชธานี
IMG  ต้อนรับคณะกรรมการสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( สถานศึกษาพอเพียง) ณ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 
IMG  คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)
IMG  ประชุมการจัดทำผลงานเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลนครอุบลราชธานีประจำปีงบประมาณ2562 
IMG  กิจกรรมตักบาตรและถวายดอกบัวทุกวันอาทิตย์ ณ ลานเทียนทุ่งศรีเมือง
IMG  ร่วมพิธีวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2562 ณ มณฑลพิธีอนุเสาวรีย์นักรบผู้กล้า ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 
IMG  ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีคุมประพฤติอีสานใต้สัมพันธ์ ครั้งที่ 21 “อุบลเกมส์” ณ สนามโรงเรียนกีฬาอุบลราชธานี 
IMG  ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “อุบลราชธานี เมืองสะอาด คิดก่อนใช้ แยกก่อนทิ้ง”  
IMG  ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการถนนเด็กเดิน ครั้งที่ 1   
IMG  พบปะ อสม. เพื่อร่วมแนวทางพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานของ อสม. ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 พโลชัย 
IMG  โครงการอบรมและพัฒนาความรู้ งานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ณ กองสวัสดิการสังคม ตลาดใหญ่ เทศบาลนครอุบลราชธานี   

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

470011
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
1325
1388
3455
459518
17349
30711
470011

Your IP: 18.232.125.29
2020-02-18 11:13