Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

ข่าวย้อนหลังเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

IMG ร่วมบันทึกเทป ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
IMG ต้อนรับผู้ร่วมกิจกรรม จิตอาสา “เราทำดีด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล
IMG ร่วมพิธีเปิดงาน 'Thailand Smart Money' งานไทยเเลนด์ สมาร์ท มันนี่ เทศกาลการเงิน-การลงทุน
IMG พิธีเปิดโครงการสมุนไพรใกล้ตัวพาชีวีปลอดโรคปลอดภัย ณ ศาลาอเนกประสงค์ (ศาลาบ้านดู่ SML)
IMG ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล 1(วัดเจียงอี) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
IMG   โครงการชุมชนปลอดโรคปลอดภัยใช้สมุนไพรดูแลสุขภาพ ณ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
IMG   โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ชมรมผู้สูงอายุวัดป่าแสนอุดม ประจำปี 2561
IMG  ร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมโรคในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ตามโครงการศึกษากระบวนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ หรือโรคระบาด 
IMG   โครงการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR และการใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ
IMG  โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 ณ ชมรมผู้สูงอายุวัดแจ้ง และชมรมผู้สูงอายุวัดหลวง

 

ข่าวย้อนหลังเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

   
IMG   โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะที่ดีในชุมชน ณ ลานเอนกประสงค์ ชมรมผู้สูงอายุวัดหลวง
   
   
   
   
IMG  โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเเละฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
IMG  โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุวัดศรีประดู่ ประจำปี 2561
IMG  ซ่อมแซมตู้ควบคุมสัญญาณไฟและเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่าง ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 IMG  ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลักดัน ข้อเสนอสู่นโยบายสาธารณะ
IMG  เปิดการอบรมวัยรุ่น วัยใส ห่างไกลบุหรี่ สุรา ยาเสพติด  
IMG โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุวัดมหาวนาราม ประจำปี 2561
IMG  ประชุมการนำเสนอผลการวิเคราะห์และกิจกรรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมกับบริบทของเมือง ภายใต้โครงการกลไกส่งเสริมการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ
IMG  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน IT รองรับ Digital Economy ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
IMG ลงพื้นที่ถนนสรรพสิทธิ์ (สี่แยกสามัคคี) และถนนแจ้งสนิท (แยกหอนาฬิกา) เพื่อติดตามการลอกท่อระบายน้ำที่อุดตัน
IMG เชิญเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ฮีตศรัทธาราชธานีแห่งเทียน ระหว่างวันที่ 23 -28 กรกฎาคม 2561
IMG กิจกรรมถนนเด็กเดิน เทศบาลนครอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 ตอน “สืบสานดนตรีไทยลูกทุ่ง”
IMG เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสงบ (เทศกิจ)อำนวยการจราจร พานักเรียนข้ามถนน
IMG  มอบต้นทับทิมตามโครงการปลูกต้นทับทิมเพื่อความเป็นสิริมงคล
IMG  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองการศึกษาศาสนาเเละวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมศรีบูรพา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
 IMG  โครงการประชุมชุมชน รุ่นที่ 4 (เขต 4)
IMG  ขอเชิญชวนท่านเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานงานประเพณีเข้าพรรษา ร่วมแกะสลักเทียนเพื่อจัดทำเทียนพรรษา
IMG  โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
IMG กิจกรรมโครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการเตรียมสถานที่ในการจัดทำ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
IMG   โครงการประชุมชุมชน รุ่นที่ 3
 IMG  พิธีอัญเชิญหลักศิลาจารึกโบราณอายุกว่า 1,500 ปี จากอำเภอโขงเจียมมาประดิษฐานณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี
IMG กิจกรรมตัดแต่งกิ่งไม้แนวระบบสายไฟฟ้า เพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟและปรับปรุงภูมิทัศน์ 
IMG พิธีเปิดโครงการประชุมชุมชน รุ่นที่ 2
IMG  เชิญร่วมกิจกรรมถนนเด็กเดินตอนสืบสานดนตรีไทยลูกทุ่ง ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561
IMG นายกเทศมนตรี ร่วมงานหนึ่งทศวรรษ ชมรมผู้สูงอายุ กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
IMG  โครงการประชุมชุมชน รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมกองสวัสดิการสังคม ตลาดสดเทศบาล 3(ตลาดใหญ่)
 IMG ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทีมสัตวแพทย์ออกหน่วยบริการทำหมันสุนัขและแมวฟรี
 IMG ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
 IMG ร่วมมอบหมวกนิรภัยให้กับผู้ปกครองนักเรียน ณ โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ
 IMG ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานถนนเด็กเดิน ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 ตอน "สืบสานดนตรีไทยลูกทุ่ง" ซึ่งจะจัดขึ้นใน วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561
 IMG

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น

IMG

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโพนทอง

 IMG อบรมเพื่อคัดกรองความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน (ADL) ในผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 รุ่นที่ 2
 IMG อบรมเพื่อคัดกรองความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน (ADL) ในผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1 
IMG สำนักงานกองทุนยุติธรรม สามารถช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี การปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนฯ 
IMG ทำบุญถวายภัตตาหารเพล ณ วัดสุทัศนาราม เนื่องในวันอัฏฐมีบูชา
IMG สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต้อนรับคณะกรรมการตรวจนิเทศการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
IMG ประชุมร่วมพิจารณางบและชี้แจงการขับเคลื่อนพัฒนาตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน 
IMG ประชุมพิจารณาการกำหนดทิศทางการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
IMG ทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดน้อย) ให้สะอาดเสมอ มีสุขอนามัยที่ดี
IMG กิจกรรมปั่นจักรยาน “นครอุบลชวนปั่นเพื่อน้อง ในวันจักรยานโลก และสัปดาห์วันสิ่งแวดล้อมโลก รักษ์โลกลดพลาสติก”
IMG

เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกให้ความช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบจากฝนตก ลมกันโชกแรง ทำให้ต้นไม้โค่นล้ม บริเวณบ้านพักอาศัยและสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง

 
IMG มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมลูกเสือจราจรแก่เยาวชน 
IMG อบรมลูกเสือจราจรแก่เยาวชน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
 
 

 

เดือนเมษายน พ.ศ.2561

ข่าวย้อนหลังเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

IMG ยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชนไทยรักษ์หัวใจห่างไกลบุหรี่ 
 IMG กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก " รักษ์หัวใจ ห่างไกลบุหรี่ " ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
 IMG ร่วมประชุมพิจารณาอนุมัติ " โครงการไทยนิยม ยั่งยืน " ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
IMG โครงการส่งเสริมสุขภาพดวงตาผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2
IMG รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
IMG บุญประจำปีตลาดโต้รุ่งราชบุตร
IMG โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางถนนอุปลีสาน(หน้ากองบิน-แยกสนามบินนานาชาติ) ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. 61 เป็นต้นไป
 IMG ประชุมรับฟังการตรวจสอบผลการดำเนินโครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าชเรือนกระจกภาคสมัครใจ
 IMG มอบโล่แสดงความยินดีเเละเป็นกำลังให้น้องเกล้าผู้ผ่านเข้ารอบการแข่งขันไมค์ทองคำ
IMG โครงการส่งเสริมสุขภาพดวงตาผู้สูงอายุรุ่นที่ 1
IMG ร่วมพิธีสวดมนต์และกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 ณ วัดมหาวนาราม
IMG ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนเพื่อสร้างลานจอดรถ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณวัดพระธาตุหนองบัว
 IMG รับมอบเครื่องมือทางการแพทย์ (เครื่องผลิตออกซิเจน 1 เครื่อง และเตียงผู้ป่วยปรับได้ 2 เตียง) จากลุ่มนักลงทุน Dream Hight+Arrival และ รับมอบเครื่องมือทางการแพทย์ (ที่นอนลม 2 อัน) จากแพทย์หญิงบงกช ธิติโรจนวัฒน์ 
IMG กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดมหาวนาราม
IMG กิจกรรมทำสมาธิและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล 
IMG พิธีเปิดการอบรมโครงการสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่ออื่นๆ
IMG ลงพื้นที่สำรวจโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ(ซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห์ 9) 
IMG ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนำครูนักเรียนเวียนเทียนในเนื่องในวันวิสาขบูชา 
IMG ร่วมตัดสินรอบคัดเลือกการแข่งขันเดินตัวหนอนระดับปฐมวัย 
IMG ต้อนรับคณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ดูงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
IMG อบรมเชิงปฏิบัติการครูด้วยระบบทางไกล 
IMG ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2561
IMG กิจกรรมประกวดภาพระบายสีระดับปฐมวัยเนื่องในวันวิสาขบูชา
IMG กิจกรรม 5 ส. ล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
IMG อบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2561
IMG กิจกรรม Big Cleaning Day ตาม “โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดอุบลราชธานี” เนื่องในโอกาส วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ณ วัดมณีวนาราม
IMG อบรมโครงการพัฒนาสตรีและความเข้มแข็งของครอบครัว
IMG อบรมเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 
IMG โครงการจัดงานมหกรรมจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2561
IMG โครงการอบรมแกนนำคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมศูนย์จำหน่ายสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ (ตลาดใหญ่)
IMG ฝึกอบรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของผู้ปฎิบัติงานด้านความสะอาด
IMG อบรมระบบเชิงปฏิบัติการครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 
IMG เทศบาลฯ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาด้านไฟฟ้าและปัญหาฝาท่อชำรุด 
IMG ทำบุญเลี้ยงพระตลาดสดเทศบาล 5 ประจำปี 2561 
 IMG ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียไหลผ่านชุมชนเพื่อลงสู่แม่น้ำมูล
IMG ประชุมการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น(อนุสาวรีย์แห่งความดี) 
IMG กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย ขยับกายสบายชีวี 
IMG เปิดการอบรมกิจกรรมรณรงค์วันความดันโลหิตสูงโลก 
IMG ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
IMG ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 
IMG พิธีตักบาตรและบวงสรวงศาลหลักเมือง 2561
IMG โครงการปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมวัดมหาวนาราม
IMG พิธีบวงสรวงศาลเจ้าปู่หนองบัว ณ บริเวณศาลาเจ้าปู่หนองบัว (ด้านทิศตะวันตกของสวนสาธารณะหนองบัว)
IMG กิจกรรม “นครอุบลชวนปั่นเพื่อน้อง” ไปทอดผ้าป่าสามัคคี โรงเรียนบ้านป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
IMG ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันอาทิตย์ ณ บริเวณลานเทียนทุ่งศรีเมือง 
IMG ร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติตามกิจกรรมสร้างสรรค์มีความสุข 4 H (Head Heart Hand Health)ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2561 
IMG กิจกรรมวันระลึกก่อตั้งสถานธนานุบาล
IMG ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ รับการประเมินสถานศึกษา
IMG ทำความสะอาด และเก็บกวาดขยะที่อุดตันท่อระบายบริเวณชยางกรู 18
IMG โครงการอบรมกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาล 
IMG

IMG

IMG

 
IMG  
IMG


 IMG


 IMG

 
 IMG

 IMG
 IMG ส่งเสริมความสุข5มิติสำหรับผู้สูงอายุ  

เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

014161
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
70
521
1955
7509
10806
3355
14161

Your IP: 54.92.163.188
2018-07-18 00:58