Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

ระเบียบวาระการประชุมคณะบริหารท้องถิ่น  และหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ประจำปี 2562

ครั้งที่  7/2562

วันจันทร์ 8 กรกฏาคม พ.ศ. 2562  เวลา 09.30น.

ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
---------------------------

วาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
  •  แนะนำพนักงานเทศบาลโอน(ย้าย) จำนวน 2 ราย
วาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล
วาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
กองวิชาการและแผนงาน
  • รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  • สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562

กองสวัสดิการ

  • รายงานการออกตรวจหอพัก

ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว

  • การจัดกองอำนวยการร่วมเทศบาลนครอุบลราชธานีและตำรวจท่องเที่ยว

ฝ่ายรักษาความสงบ

  • การจัดระเบียบการตั้งวางถนนแจ้งสนิท

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  • โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2562
วาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
 
  •  
วาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

1624968
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
509
1003
2246
1609226
14310
59044
1624968

Your IP: 3.239.4.127
2022-08-09 13:23