Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

IMG 1

 

สรุปรายชื่อโครงการ /งบประมาณ ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2562

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน    จำนวน  3  โครงการ     18,340,000
     แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 18,340,000
1 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 2 และชยางกูร 2.1 3,900,000
2 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำชุมชนวังทอง (ช่วงซอยอุบล - ตระการ 11.1 - ซอยอุบล - ตระการ 13) 7,940,000
3 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณลำรางข้างสวนสาธารณะบูรพานอก 6,500,000
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     จำนวน  1  โครงการ 10,450,000
    แผนงาน เคหะและชุมชน 10,450,000
4 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 10,450,000
 - ปรับปรุงทางเดิน - ลู่วิ่ง สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง (งบประมาณ 2,000,000 บาท)
 - ปรับปรุงทางเดิน - ลู่วิ่ง สวนสาธารณะห้วยม่วง (งบประมาณ 6,600,000 บาท)
 - ปรับปรุงทางเดิน - ลู่วิ่ง สวนสาธารณะหนองบัว (งบประมาณ 1,850,000 บาท)
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็ง    จำนวน  1  โครงการ
    ของชุมชน 
3,100,000
    แผนงาน บริหารงานทั่วไป 3,100,000
5 โครงการก่อสร้างเตาเผาศพแบบไร้มลพิษ (วัดกุดคูณ) 3,100,000
รวมทั้งสิ้น  5  โครงการ 31,890,000

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

1993759
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
2056
786
10005
1977201
13933
57890
1993759

Your IP: 3.222.251.91
2023-02-07 08:26