Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

ระเบียบวาระการประชุมคณะบริหารท้องถิ่น  และหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ประจำปี 2562

ครั้งที่  11/2562
วันอังคาร 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  เวลา 13.30น.
ณ    ห้องประชุมอาคารตลาดสดเทศบาล 3 ชั้น 2
---------------------------

วาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
  •  แนะนำพนักงานเทศบาลโอน (ย้าย) / บรรจุใหม่  จำนวน 5 ราย
วาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล
วาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
กองวิชาการและแผนงาน
  • รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  • สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563

สำนักการศึกษา

  • สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่ 20-30 ตุลาคม 2562

  • การจัดงานบวงสรวงพระปทุมวรราชสุริยวงศ์และบวงสรวง 4 มุมเมือง วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2562

  • การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 วันที่ 11 มกราคม 2563

กองสวัสดิการสังคม

  • รายงานการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย
วาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล

  • ร้องเรียนขอให้แก้ไขส้วมสาธารณะส่งกลิ่นเหม็นและเสียงดัง
วาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
     
     
     
     
     
     

 

สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

            ระหว่างวันที่ 20-30 ตุลาคม 2562

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

1188272
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
479
762
4084
1174705
31776
36987
1188272

Your IP: 3.229.142.91
2021-10-28 08:53